QUI SOM

Infermeres i fisioterapeutes

Junts formem el sindicat més gran del sector sanitari
QUI SOM

Infermeres i fisioterapeutes

Junts formem el sindicat més gran del sector sanitari

Qui som?

Som un sindicat professional format per més de 130.000 infermeres i fisioterapeutes
Som un sindicat professional amb més de 130.000 persones afiliades que treballen en serveis de salut públics i privats. Som infermeres i fisioterapeutes. Treballem a l’atenció primària, hospitals, clíniques, al 112, als centres sociosanitaris i molts altres espais. 
s.

La funció principal de SATSE és representar i negociar amb les administracions i ocupadors convenis col·lectius, pactes i acords per unes millors condicions de treball.

SATSE s'enorgulleix de ser el sindicat més gran de la sanitat espanyola i d'haver contribuït a aconseguir millores importants per a la professió en l’esfera laboral i professional.

 
EL NOSTRE PROPÒSIT

Defensar els interessos laborals, professionals i socials d'infermeres i fisioterapeutes

Aconseguir millors condicions laborals
Treballar cada dia perquè la millora de les condicions de treball sigui un dels eixos centrals de les polítiques sanitàries i de la gestió dels recursos humans.
Contribuir al desenvolupament professional

El desenvolupament professional és un dret universal, consolidable i de progressió ascendent durant tota la vida professional. És el nostre propòsit ajudar-te a fer-lo realitat.

Aconseguir una percepció de la professió real i reforçada

Trencar amb els estereotips i tòpics que resten valor a la professió i a la seva contribució social i que no reflecteixen en absolut la realitat.

Delegats sindicals

La nostra organització compta amb més d'un miler d'infermeres i fisioterapeutes que treballen en els centres representat i assessorant els professionals

Mitjançant un procés electoral, els delegats sindicals són triats pels professionals dels centres sanitaris i sociosanitaris als quals representen, convertint-se en referents d'informació i defensa dels drets de les persones treballadores.

Com a peça clau de l'organització, traslladen els problemes de la professió a aquells òrgans de l'estructura on es negocien millores de les condicions de treball. 

Estructura i organització

Els òrgans de gestió del Sindicat d'Infermeria s'estructuren de forma descentralitzada en tres nivells: Estatal, Autonòmic i Provincial.

Història

La nostra història comença l’any 1986, quan un grup d'infermeres i infermers decidim treballar per aconseguir millores laborals i professionals 
Encara que SATSE s'havia constituït uns anys abans, al 1979, no va ser fins a 1986 quan va començar a funcionar de manera activa, consolidant-se com una organització professional i independent.

En 1990 arribem a ser la força sindical més representativa del sector. Van ser anys d'intenses reformes i com a sindicat  vam aconseguir importants millores per a la professió. Llavors ja sumàvem 24.000
afiliats i afiliades.

Al llarg del temps hem anat revalidant els resultats en les eleccions sindicals, rebent el suport de les nostres companyes i companys, cosa que  ha permès continuar aconseguint millores laborals i professionals.

Avui som més de 130.000 infermeres i fisioterapeutes els que integrem SATSE i continuem treballant dia a dia per aconseguir un futur millor per a les nostres professions. 

 

Una proposta sindical, professional, independent i progressista.

Transparència

La transparència i les normes de bon govern són els eixos bàsics fonamentals de tota acció desenvolupada des del Sindicat d'Infermeria. Així, al llarg dels seus 35 anys d'existència, SATSE ha manifestat de manera reiterada el seu compromís amb el desenvolupament de les millors pràctiques de govern i els principis de l'ètica en tots els àmbits d'actuació de l'organització.
El nostre compromís

Transparència

Per poder complir aquest compromís, SATSE compta amb un sistema de normes internes que controlen la gestió eficient, la transparència i la responsabilitat de l'organització.
Responsive Image

Aliances

La suma d'esforços i sinergies possibiliten l'avenç laboral i professional
Mantenim des del nostre origen una política de cerca d'acords amb altres organitzacions, institucions i organismes amb l'objectiu sempre de sumar forces de cara a aconseguir millores en les condicions laborals i professionals de les infermeres, infermers i fisioterapeutes del nostre país.

Tant a nivell nacional com internacional, hem anat ampliant l'àmbit d'actuació i negociació gràcies a una estratègia general d'aliances. Aquesta estratègia es continuarà implementant en tots aquells assumptes en els quals es constati que la suma d'esforços i sinergies possibiliten l'avenç laboral i professional de les infermeres, infermers i fisioterapeutes.

Altres aliances

Igualtat

La igualtat d'oportunitats constitueix un dels pilars essencials del progrés professional.
El Sindicat d'Infermeria, manté un ferm compromís en l'establiment i desenvolupament de polítiques que integrin la igualtat de tracte i oportunitats entre dones i homes, sense discriminar directament o indirectament per raó de sexe, així com en l'impuls i foment de mesures per a aconseguir la igualtat real dins la nostra organització, establint la igualtat d'oportunitats entre dones i homes, i entre totes les persones, com un principi estratègic de la nostra Política Corporativa i de Recursos Humans, i també un dels objectius fonamentals de la nostra acció sindical.f

La negociació col·lectiva amb perspectiva de gènere significa impulsar la igualtat en les condicions laborals de dones i homes, en el seu dret a la conciliació corresponsable i promoure espais lliures de violència contra les dones.

Des de SATSE treballem també en diferents campanyes de sensibilització sobre els estereotips sexistes que pesen sobre la Infermeria, i com han influit històricament en les nostres condicions laborals i professionals i en el nostre reconeixement.

Compromís de l'organització amb la igualtat