REIVINDICACIONS

Millora de les condicions de treball

Reivindiquem

Una millora generalitzada de les condicions de treball de les infermeres i fisioterapeutes que permeti alleugerir el rigor de les mateixes en el món sanitari allunyant-los d'estereotips antiquats i rígids que dificulten l'activitat sanitària
Una de les qüestions prioritàries per a SATSE és la de promoure un canvi substancial en la visió i en el concepte que les autoritats i gestors sanitaris tenen sobre l'activitat sanitària, allunyant-los d'estereotips antiquats i rígids. Aquests estereotips dificulten la introducció de millores i canvis que redundin en benefici dels professionals en el seu entorn laboral.
 
Des d'aquesta perspectiva, l'objectiu principal que ens fixem és el d'aconseguir una millora generalitzada de les condicions de treball. La majoria de les infermeres i fisioterapeutes estan sotmesos a la realització de torns, guàrdies, treball nocturn i caps de setmana al llarg de tota la vida laboral.
Tot això, sumat, a un ambient de treball sotmès a elevat estrès, derivat no només del contacte permanent amb el dolor, el patiment i la mort sinó també per la complexitat de l'àmbit sanitari on conflueixen l'interès dels ciutadans per tenir cada dia una atenció sanitària de més qualitat amb les lògiques demandes i expectatives de millora dels professionals. 
 
Treballar en unes condicions laborals com aquestes es tradueix en l'aparició primerenca i al llarg de tota la vida laboral de problemes de salut entre els professionals, la qual cosa empitjora encara més les circumstàncies en què aquests presten l'assistència.

Proposem

La creació a cada centre o àmbit d'una Comissió de Millora de les Condicions de Treball amb presència de professionals, sindicats i Administració.
La millora de les condicions de treball ha de ser un dels eixos centrals de les polítiques i de la gestió dels recursos humans com ja ho és d'institucions tan importants en el món laboral com l'Organització Internacional del Treball-OIT-, l'Agència Europea de Seguretat i Salut en el Treball o l'Institut Nacional de Seguretat i Higiene en el Treball-INSHT- que ja han formulat recomanacions sobre aquest tema. 
 
La Comissió de Millora de les Condicions de Treball amb presència de professionals, sindicats i Administració, i les tasques de la qual, amb l'objectiu assenyalat, serien les de: 
 
  • Analitzar permanentment les condicions de treball del seu àmbit. 
  • Impulsar l'execució de les millores pactades. 
  • Realitzar el seguiment d'aquestes. 
  • Avaluar els resultats obtinguts. 

Accions

Treballem des dels inicis del Sindicat amb un objectiu clar. Resulta necessari millorar les condicions de feina de les infermeres i fisioterapeutes. Són professionals amb una feina assistencial i de cures que comporta diferents efectes perjudicials per a la seva salut i seguretat. 

Meses de negociació
Hem traslladat a totes les meses i òrgans de negociació a nivell estatal i autonòmic les demandes dels professionals per a veure millorades les seves condicions laborals en aspectes com el reconeixement salarial, complements, jornada de treball, conciliació de la vida laboral i personal, solapament de jornada, carrera professional… 

Protestes
Ens hem mobilitzat de manera contínua per a reclamar millores laborals que reconeguin la nostra feina en hospitals, centres de salut i altres àmbits d'actuació on el nostre treball és fonamental. 
 
L’any 2022, per exemple, vam impulsar concentracions als hospitals, centres de salut i les seus de les conselleries de Sanitat de totes les comunitats autònomes. També ho vam fer davant el Ministeri de Sanitat i el Congrés dels Diputats. 

En els tribunals
Hem recorregut a l'acció de la Justícia en cada ocasió que hem entès que s'ha vulnerat qualsevol dret laboral de les companyes i els companys. Els nostres serveis jurídics estan sempre a la disposició del professional per a intentar que se solucioni qualsevol problema. Són centenars la sentències guanyades a favor de la professió. 

Estudis
Realitzem de manera periòdica enquestes i estudis per a analitzar la realitat actual de les condicions de treball de les infermeres i fisioterapeutes com a eina de pressió i reclamació per a propiciar els canvis necessaris dins dels centres sanitaris i sociosanitaris. 
 
Les dades d'aquests estudis i treballs d'anàlisis són traslladats a administracions, partits polítics i mitjans de comunicació i resulten de gran utilitat per a generar una conscienciació i sensibilització social més gran cap als problemes de salut, tant a nivell físic, psicològic i emocional, que generen les condicions laborals. 

Acords 
Després de recaptar el suport de prop de 700.000 persones, la Llei va entrar en el Congrés dels Diputats el desembre de 2019 i, un any després, va ser presa en consideració amb el suport gairebé unànime dels grups polítics amb 312 fotos a favor i 10 en contra. 
 
Avui, i transcorreguts més de dos anys, la norma està encara a l'espera del debat de les esmenes parcials que han de presentar els diferents partits polítics. 

Assistència 
Oferim als professionals el suport i assistència que requereixen per aconseguir la millora de les seves condicions de treball. Qualsevol situació denunciada és escoltada pel Sindicat que, amb posterioritat, reclama en diferents àmbits (jurídic, administratiu…) la seva solució. 

En les seccions sindicals, seus i altres espais, treballem per que s’acabi amb la penúria i perillositat de les condicions laborals d'infermeres i fisioterapeutes.