Llei de transparència

Per complir aquest compromís, el Sindicat d'Infermeria compta amb un sistema de normes internes que controlen la gestió eficient, la transparència i la responsabilitat de l'organització.

Seguint amb aquesta política, i en compliment de l'Article 8.1.c) de la Llei En compliment de l'Article 8.1.c) de la Llei 19/2013 de transparència, accés a la informació pública i bon govern publiquem a continuació les subvencions i/o ajudes públiques que en l'àmbit autonòmica de Catalunya li han estat concedides a aquesta organització en l'exercici 2022.
Documentació

Si t’estàs pensant formar part de SATSE, has de saber que et pots deduir la quota sindical.

Les despeses sindicals, és a dir, l'import de les quotes pagades al sindicat al que estiguis afiliat, són deduïbles en la declaració de Renda.