REIVINDICACIONS

Augment de plantilles d'infermeres i fisioterapeutes  

Reivindiquem 

Una política de recursos humans del Sistema Sanitari coherent amb les necessitats dels serveis sanitaris. 
Les actuals plantilles d'infermeres i fisioterapeutes resulten insuficients en el conjunt dels serveis sanitaris. S'han incrementat els serveis i prestacions sanitàries i sociosanitàries sense la corresponent adequació dels recursos humans. Això està generant problemes importants amb repercussió directa en les condicions de treball dels professionals, en la seva pròpia salut, així com en l'atenció i cures que es donen als pacients.

Com a conseqüència, trobem que les infermeres i infermers pateixen: 
 
  • Sobrecàrrega laboral
  • Dificultat per conciliar la vida laboral i personal 
  • Accidents de treball
  • Burnout
Aquesta realitat, a més, dificulta que les infermeres puguin ampliar el seu horitzó competencial i, cosa que és més greu, els impedeix realitzar adequadament, i en tota la seva extensió, les funcions que la llei els atorga. 
 
Una crucial conseqüència de la sobrecàrrega laboral que pateixen les infermeres, és la deshumanització de l'assistència sanitària. 
 
En SATSE, considerem que el sistema sanitari ha de planificar una política de recursos humans coherent, amb un dimensionament adequat de les plantilles d'infermeria i fisioteràpia com a prioritat per a poder donar les cures de qualitat que la població necessita i mereix. 

Proposem

Una Llei que reguli un màxim de pacients per infermera per a garantir la seguretat i qualitat assistencial, sense desigualtats territorials i equiparada a la mitjana europea.
Dur a terme estudis periòdics de les necessitats dels professionals d'infermeria en els serveis sanitaris i en el conjunt del sistema sanitari, sobre la base de les demandes i necessitats de salut i cures de la població. 
 
Augmentar les plantilles orgàniques d'infermeria en funció de la població real atesa. 
 
Promoure acords que garanteixin un nombre adequat de professionals presents en cada torn i unitat, servei o centre sanitari i sociosanitari de salut per a garantir la seguretat dels pacients.

Està demostrat que unes ràtios infermeres adequades disminueixen els efectes adversos, les complicacions, els dies d'estada hospitalària i, fins i tot, la mortalitat. 

Accions

El 2018 comencem una estratègia general d'actuació en tot el país amb l'objectiu d'impulsar una Llei que reguli un màxim de pacients per infermera que permeti garantir la seguretat del pacient en els centres sanitaris

Estudi de plantilles 
L’any 2018 es va dur a terme un estudi detallat de la situació actual dels professionals d'Infermeria a Espanya, Anàlisi de la situació de les infermeres i infermers en els centres sanitaris del país , que conclou que es necessiten 131.000 infermeres i infermers per a arribar a la mitjana d'Europa, és a dir, un 34 per cent més.

Iniciativa Legislativa Popular
A conseqüència del dèficit d'infermeres existent a Espanya, el 2018 SATSE va iniciar, en el conjunt de l'Estat, una recollida de, almenys 500.000 signatures a través d'una Iniciativa Legislativa Popular per l'aprovació per part del Congrés dels Diputats d'una Llei que garanteixi la seguretat del pacient en tots els hospitals, centres de salut i la resta de centres sanitaris i sociosanitaris del conjunt de l'Estat, a través d'una assignació màxima de pacients per cada infermera i infermer. 

Es van recollir prop de 700.000 signatures vàlides de suport.

Proposició de Llei
Després de recaptar el suport de prop de 700.000 persones, la Llei va entrar en el Congrés dels Diputats el desembre de 2019 i, un any després, va ser presa en consideració amb 312 vots a favor i 10 en contra.
 
Avui, i transcorreguts més de dos anys, la norma està encara a l'espera del debat de les esmenes parcials que han de presentar els diferents partits polítics. 

Mobilitzacions

Hem impulsat diferents mobilitzacions i actes reivindicatius en tot l'Estat per a aconseguir adequar les plantilles d'infermeres a les necessitats assistencials i de cures de la població. El ‘motor’ de les diferents accions ha estat aconseguir una millor atenció i unes condicions laborals dignes i adequades. 

S'han organitzat concentracions enfront del Congrés dels Diputats i el Ministeri de Sanitat, a Madrid, i també a les portes dels centres de salut, hospitals i seus dels serveis de salut de totes les comunitats autònomes, a més de Ceuta i Melilla.


Negociació 

Les diferents taules i òrgans de negociació a nivell estatal i autonòmic han escoltat les nostres demandes sobre les plantilles d'infermeres necessàries, aconseguint-se avanços i acords a favor de la professió. 

Hem mantingut reunions i trobades amb diferents responsables del Ministeri de Sanitat i de les conselleries de Salut de les comunitats autònomes. També amb els partits polítics en el Congrés dels Diputats, el Senat, el Parlament europeu i les cambres autonòmiques per a abordar la necessitat d'incrementar el nombre de professionals d'Infermeria.