Sistema intern d'informació

Benvingut al Sistema Intern d'Informació implantat pel Sindicat d'Infermeria, SATSE, en compliment del que s'estableix en la Llei 2/2023, de 20 de febrer, reguladora de la protecció de les persones que informin sobre infraccions normatives i de lluita contra la corrupció.

El sistema compleix amb la finalitat del citat text legislatiu, ja que permet que les persones físiques que detectin infraccions penals o administratives greus o molt greus, en un context laboral o professional, infraccions que puguin comunicar estant protegides enfront de possibles represàlies.

Per a la presentació d'aquestes informacions, el Sistema disposa d'un Canal Intern que permet la comunicació escrita per mitjà de dues vies:
  • Una aplicació informàtica que compleix amb els criteris de confidencialitat de la informació i la protecció de dades a la qual es pot accedir a través d'aquest enllaç.
  • Per correu postal dirigit al Gestor/a del Canal Intern d'informació de SATSE, a la següent adreça de correu postal: C/ Cuesta de Santo Domingo núm. 6, 28013 de Madrid.
Les comunicacions podran realitzar-se de manera anònima.