Documents


Títol
Tipus
Lloc
Data de publicació

ACTA 17 de la Comissió Paritària del III Conveni Col·lectiu de treball dels Hospitals d’Aguts, Centres d’Atenció Primària, Centres Sociosanitaris i Centres de Salut Mental, concertats amb el Servei Català de la Salut (Maig 2024)

Acuerdos y convenios
Catalunya
23.05.24

ACTA 16 de la Comissió Paritària del III Conveni Col·lectiu de treball dels Hospitals d’Aguts, Centres d’Atenció Primària, Centres Sociosanitaris i Centres de Salut Mental, concertats amb el Servei Català de la Salut (Abril 2024)

Acuerdos y convenios
Catalunya
18.04.24

Taules retributives III Conveni SISCAT 2024

Acuerdos y convenios
Catalunya
15.02.24

Taules retributives III Conveni SISCAT 2023 (3,5%)

Acuerdos y convenios
Catalunya
15.02.24

Taules retributives III Conveni SISCAT 2023 (3%)

Acuerdos y convenios
Catalunya
31.12.23

ACTA 6 de la Comissió Paritària del III Conveni Col·lectiu de treball dels Hospitals  d’Aguts, Centres d’Atenció Primària, Centres Sociosanitaris i Centres de Salut Mental,  concertats amb el Servei Català de la Salut (Juliol 2023)

Acuerdos y convenios
Catalunya
01.07.23

ACTA 5 de la Comissió Paritària del III Conveni Col·lectiu de treball dels Hospitals  d’Aguts, Centres d’Atenció Primària, Centres Sociosanitaris i Centres de Salut Mental,  concertats amb el Servei Català de la Salut (Juny 2023)

Acuerdos y convenios
Catalunya
30.06.23

ACTA 4 de la Comissió Paritària del III Conveni Col·lectiu de treball dels Hospitals d’Aguts, Centres d’Atenció Primària, Centres Sociosanitaris i Centres de Salut Mental, concertats amb el Servei Català de la Salut (Juny 2023)

Acuerdos y convenios
Catalunya
30.06.23

ACTA 3 de la Comissió Paritària del III Conveni Col·lectiu de treball dels Hospitals d’Aguts, Centres d’Atenció Primària, Centres Sociosanitaris i Centres de Salut Mental, concertats amb el Servei Català de la Salut (Juny 2023 )

Acuerdos y convenios
Catalunya
15.06.23

ACTA 2 de la Comissió Paritària del III Conveni Col·lectiu de treball dels Hospitals d’Aguts, Centres d’Atenció Primària, Centres Sociosanitaris i Centres de Salut Mental, concertats amb el Servei Català de la Salut (Juny 2023)

Acuerdos y convenios
Catalunya
01.06.23

ACTA 1 de la Comissió Paritària del III Conveni Col·lectiu de treball dels Hospitals d’Aguts, Centres d’Atenció Primària, Centres Sociosanitaris i Centres de Salut Mental, concertats amb el Servei Català de la Salut (Abril 2023)

Acuerdos y convenios
Catalunya
01.04.23