REIVINDICACIONS

Jubilació anticipada voluntària sense pèrdua retributiva

Reivindiquem

Accés de les infermeres, tant del sector públic com del privat, a la jubilació anticipada voluntària, per complir els mateixos requisits que altres col·lectius professionals que sí que es beneficien d'aquest sistema
Les infermeres i infermers patim diàriament una contínua sobrecàrrega assistencial i uns nivells molt alts de responsabilitat i estrès que, juntament amb l'exposició a una sèrie de riscos inherents al nostre exercici professional, comporten l'aparició de determinades patologies i problemes de salut que empitjoren amb el pas dels anys. 
 
La problemàtica que suposa per al nostre col·lectiu treballar en condicions especialment penoses i dures durant més de 45 anys no ha estat abordada ni solucionada fins al moment per les autoritats i responsables sanitaris. 
 
La Llei General de la Seguretat Social preveu que l'edat mínima exigida per a tenir dret a pensió de jubilació en el Règim General de la Seguretat Social pugui ser rebaixada en aquells grups o activitats professionals amb feines que siguin de natura excepcionalment penosa, tòxica, perillosa o insalubre i tinguin elevats índexs de morbiditat i mortalitat. 
 
Per això, SATSE demanda que s'aprovi una norma que faci possible l'aplicació d'un coeficient reductor de l'edat de jubilació per infermers i infermeres que presten els seus serveis en l'àmbit sanitari o sociosanitari del sector públic i privat. 

Riscos inherents a la professió infermera

Injustament, es vincula la duresa laboral amb comportaments associats al gènere masculí
SATSE entén que les infermeres i infermers complim els mateixos requisits que altres col·lectius professionals que permet al Govern aprovar la norma necessària que faci possible accedir, de manera voluntària, a la jubilació anticipada. 
 
Altres col·lectius (policies, miners, bombers...) estan formats majoritàriament per homes, i en vincular-se la duresa laboral amb comportaments associats al gènere masculí, sí que s'han vist beneficiats i compensats.

Proposem

Un sistema de jubilació per coeficients reductors que no implica una sobrecàrrega addicional de la Seguretat Social, ja que preveu per a tot el col·lectiu beneficiari una cotització incrementada que s'abonarà durant tota la vida laboral de cada professional.
La possibilitat d'accedir a la jubilació anticipada milloraria l'atenció a la ciutadania i el funcionament del Sistema Nacional de Salut. Infermers i infermeres, per la naturalesa del nostre treball i la complexitat d'aquest, necessitem una perícia i habilitats específiques, així com un estat de permanent alerta i vigilància que es veu afectat a causa de l'evolució cronològica natural de les persones. 
 
Així mateix, possibilitar la jubilació anticipada d'infermeres i infermers comportaria la contractació de nous professionals, rejovenint així les plantilles en els centres sanitaris, i també l'estalvi per als serveis de salut de determinats costos relacionats amb conceptes que cobren professionals amb una major trajectòria laboral, com l'antiguitat o la carrera professional. 
 
El sistema de jubilació per coeficients reductors que defensa SATSE no implica una sobrecàrrega addicional de la Seguretat Social, ja que preveu per a tot el col·lectiu beneficiari una cotització incrementada que s'abonarà durant tota la vida laboral de cada professional. 

Accions

Venim desenvolupant una estratègia general d'actuació i pressió sindical en tots els àmbits i nivells perquè els i les professionals que així ho desitgin puguin accedir a la jubilació anticipada voluntària sense cap reducció retributiva.

Jornades

Hem celebrat jornades destinades als professionals en les diferents comunitats autònomes per a informar sobre les conseqüències perjudicials que tenen per a la seva salut i benestar integral les perilloses, penoses i insalubres condicions laborals que pateixen al llarg de 40 anys de trajectòria professional. 

Centenars d'infermeres han participat en aquestes jornades en les quals s'ha abordat com l'aparició de determinades patologies i problemes de salut estan associats, entre altres factors, al treball a torns i nocturn i a tota mena de riscos (biològics, psicosocials, químics, físics, mecànics…), segons reflecteixen nombrosos estudis i informes nacionals i internacionals.


Reclamacions
Hem propiciat l'enviament de milers d'escrits de reclamació per part dels professionals d'Infermeria de tot el país al Ministeri de la Seguretat Social per a sol·licitar poder accedir a la jubilació anticipada voluntària. 

Amb aquesta iniciativa hem buscat sensibilitzar i pressionar al Govern perquè impulsi la modificació normativa que permeti aplicar un coeficient reductor per a la jubilació anticipada de les infermeres, com ja s'ha fet per a altres col·lectius professionals, en virtut de la Llei General de la Seguretat Social.

Mobilitzacions 
Les infermeres han sortit al carrer en diferents concentracions i altres mobilitzacions per a reclamar la jubilació anticipada voluntària. 
 
En les principals ciutats del nostre país hem impulsat aquestes accions reivindicatives perquè tots els governs i partits polítics tinguin clar que és una demanda primordial per al nostre col·lectiu que ha de tenir una resposta el més aviat possible. 

Título

Título

Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit, sed do eiusmod tempor incididunt ut labore et dolore magna aliqua.
Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit, sed do eiusmod tempor incididunt ut labore et dolore magna aliqua.

Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit, sed do eiusmod tempor incididunt ut labore et dolore magna aliqua.
Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit, sed do eiusmod tempor incididunt ut labore et dolore magna aliqua.

Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit, sed do eiusmod tempor incididunt ut labore et dolore magna aliqua.
Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit, sed do eiusmod tempor incididunt ut labore et dolore magna aliqua.

Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit, sed do eiusmod tempor incididunt ut labore et dolore magna aliqua.
Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit, sed do eiusmod tempor incididunt ut labore et dolore magna aliqua.