REIVINDICACIONS

Itinerari laboral

Reivindiquem

Flexibilitzar progressivament el règim de prestació de la jornada laboral, suavitzar i adequar les càrregues físiques i requeriments de cada lloc de treball, d'acord amb el desenvolupament de la vida laboral.
La feina dels professionals d'infermeria, que juguen un paper protagonista en la salut de la nostra Societat i en el funcionament del Sistema Sanitari, es desenvolupa en unes condicions laborals difícils, derivades no només de les particularitats pròpies de l'activitat sanitària sinó també del desinterès i apatia de les autoritats i gestors sanitaris cap a la Infermeria.

La immensa majoria de les infermeres i infermers es veuen sotmesos, durant la seva llarga vida laboral, a la realització de torns, guàrdies, treball nocturn i caps de setmana. Tot això, a més, en un ambient de treball subjecte a un elevat estrès derivat no només del contacte permanent amb el dolor, el patiment i la mort, sinó també de la complexitat de l'àmbit sanitari.

Aquesta situació es veu agreujada per la massificació dels centres sanitaris, l'increment de la demanda de cures, l'adaptació contínua a les noves tecnologies i l'augment d'una població cada vegada més envellida i més dependent, provocant tot això l'aparició primerenca i al llarg de tota la vida laboral, de problemes de salut entre els professionals, i empitjorant encara més les circumstàncies en què es presta l'assistència. Això, repercuteix negativament en aspectes personals dels professionals d'infermeria, que pateixen dificultats molt importants per conciliar la seva vida laboral amb la seva vida personal.

Proposem

Un itinerari laboral de millora progressiva de les condicions de treball al llarg de tota la vida laboral
Defensem la necessitat d'articular un “itinerari laboral” per a la infermeria que compatibilitzi les necessitats i els drets d'usuaris i professionals.

Aquest itinerari haurà de flexibilitzar progressivament el règim de prestació de la jornada laboral de les infermeres, suavitzar i adequar les càrregues físiques i requeriments de cada lloc de treball a la pròpia situació dels professionals conforme aquests vagin acumulant anys i experiència. Això sense oblidar la posada en marxa d'altres mesures de millora en l'ordre social, en salut laboral i en l'àmbit organitzatiu dels mateixos centres sanitaris