Alianzas

Fses

La Federació de Sindicats d'Educació i Sanitat, FSES, es constitueix al 2006, formada per SATSE i CEMSATSE, del sector de Sanitat, i ANPE, del sector d'Educació.

ANPE, SATSE i CEMSATSE són tres sindicats independents que aglutinen la major representativitat en els sectors d'Educació i Sanitat i per això accedeixen a les principals taules de negociació on defensen els drets i interessos dels professionals.

Concretament, els seus principals objectius són la representació, defensa i promoció dels drets i interessos laborals, professionals, sindicals, socials i culturals dels afiliats/afiliades a les tres organitzacions sindicals que la integren, coordinant les activitats necessàries per complir aquestes finalitats.
Així mateix, FSES cerca defensar i representar els drets i interessos legítims de les organitzacions sindicals que la integren, i col·laborar amb entitats i organismes públics i privats en tot el que es relacioni amb les finalitats d'aquesta Federació, a més de mantenir relació amb altres sindicats i associacions, federacions o confederacions homòlogues d'àmbit provincial, autonòmic, estatal i internacional.

L'àmbit territorial de FSES és la totalitat de l'Estat, incloent-hi les representacions oficials de l'Estat.