AUGMENT DE PLANTILLES 

Llei de Seguretat del Pacient

Una iniciativa de SATSE

La proposició de Llei estableix que, als hospitals, com a regla general, hi hagi un màxim de sis pacients per cada infermera, podent-se assignar fins a vuit, i, en els centres d'atenció primària l'assignació de població per cada infermera o infermer no haurà de superar mai els 1.500 habitants.
Al nostre país no existeix una legislació específica que reguli l'assignació de nombre de professionals en els centres sanitaris. Per això, a cada CC. AA. s'estableix el nombre d'infermeres i infermers de les seves plantilles en funció de criteris diversos on tenen més força l'interès per l'estalvi econòmic que millorar la qualitat de les cures. 
 
A països com Austràlia, el Canadà, i alguns estats dels EUA, com Califòrnia, sí que ho han fet. Per exemple, s'exigeix, com a norma en hospitalització general, que cada infermera només tingui assignat un màxim de sis pacients.