REIVINDICACIONS

Desenvolupament efectiu de les especialitats

Reivindiquem

La implantació de les especialitats infermeres de manera progressiva, per a afavorir la incorporació d'especialistes al Sistema sense perjudicar la resta de professionals d'infermeria
La regulació legal i el desenvolupament de les especialitats d'infermeria són una aspiració de la professió i una reivindicació històrica que SATSE ha liderat en solitari durant molts anys, tot i que progressivament s'han anat incorporant altres organitzacions. 
 
Com organització representativa de la Infermeria ens devem al conjunt de la professió, en la qual conviuen diferents interessos i sensibilitats, tots legítims, respecte a la implantació i el desenvolupament de les especialitats infermeres en el Sistema Sanitari i, especialment, en el Sistema Nacional de Salut. 
 
En els últims anys s'han anat produint progressos desiguals en la implantació progressiva de les especialitats d'infermeria en els serveis de salut. S'han creat diferents categories, llocs de treball d'infermera especialista, convocat places de formació en totes les especialitats (excepte Infermeria de Cures Mèdic-Quirúrgiques) i celebrades diferents proves d'avaluació de la competència.
 
L'impuls de les especialitats infermeres és una prioritat per a SATSE, procurant salvaguardar alhora els drets dels professionals d'infermeria que es puguin veure afectats per la seva implantació. Per això, pensem que la implantació de les especialitats infermeres ha de fer-se de manera progressiva, per a afavorir la incorporació d'especialistes al sistema sanitari sense perjudicar la resta de professionals d'infermeria.

Proposem

Exigim la creació en els serveis de salut de la categoria genèrica d'infermera especialista, amb aquelles funcions que siguin inherents a les competències professionals
Considerem prioritària l'aprovació del programa formatiu de l'especialitat d'Infermeria de Cures Mèdic-Quirúrgiques, així com la realització i resolució de les proves d'avaluació de la competència d'aquesta especialitat. 
Exigim la creació en tots els serveis sanitaris de la categoria genèrica d'infermera / infermer especialista, amb aquelles funcions que siguin inherents a les competències professionals especificades en el corresponent programa formatiu de l'especialitat i totes aquelles que els hi corresponguin legalment. 
 
Des de SATSE també promovem la negociació en cada servei de salut de la catalogació i inclusió en les plantilles orgàniques i pressupostàries dels llocs de treball d'infermera infermer especialista, per a la seva implantació progressiva.

També la classificació i retribució adequada d'aquests llocs de treball, conforme la formació i competències que comporta el títol d'infermera especialista, i tenint com a objectiu un reconeixement similar al del títol de màster. 

Accions

La manca d'un desenvolupament adequat de les especialitats d'Infermeria ens ha portat a reclamar al Govern i les comunitats autònomes que donin compliment al Reial decret 450/2005, de 22 d'abril, en funció de les necessitats del sistema sanitari i de la realitat laboral dels professionals. 

Negociació
Reclamem tant en els òrgans de negociació del Ministeri de Sanitat com en els de les diferents comunitats autònomes, la creació de la categoria d'infermera especialista en tots els serveis de salut i un plantejament per a la implantació progressiva dels llocs de treball d'especialista després d'un estudi previ de les necessitats reals existents.

Mobilitzacions
Hem impulsat mobilitzacions i altres actes de pressió i reivindicació perquè es desenvolupin processos que permetin la implementació satisfactòria de les especialitats infermeres en els serveis de salut i altres àmbits laborals. 

EIR
Hem traslladat al Ministeri de Sanitat una trentena de mesures per a millorar les condicions i drets dels professionals d'Infermeria que estan realitzant la Formació Sanitària Especialitzada (EIR), per a acabar amb els diferents problemes i deficiències que els perjudiquen durant els dos anys de període formatiu.