IMPULS I RECONEIXEMENT PROFESSIONAL

Desenvolupament professional

Tenim un compromís amb l’impuls de les nostres professions, fomentant la formació contínua de qualitat i promovent la recerca amb diferents iniciatives, tot això amb l'objectiu de propiciar el lideratge i la presa de decisions d'infermeres i fisioterapeutes. 
La nostra aposta pel foment de la recerca i la formació de els i las professionals ha estat i és una constant en la nostra organització. No sols reivindiquem que es potenciïn incrementant el pressupost destinat a recerca i formació dels professionals sanitaris, a través dels pressupostos generals de l'estat, sinó que oferim resposta a les necessitats de els/as professionals també en aquest àmbit. 

Des de SATSE, t'oferim diferents eines per a ajudar-te millorar les teves habilitats i competències, a través d'un ampli catàleg de formació continuada gratuïta, que a més et servirà per a puntuar en els barems de les bosses de contractació i ofertes públiques d'ocupació, així com per a ajudar-te en el teu desenvolupament professional, facilitant-te la preparació de diferents proves selectives, com poden ser oposicions, proves d'avaluació de la competència per a l'accés a les especialitats per la via excepcional o l'accés a via EIR d'especialització.