Negociació col·lectiva

La nostra funció principal com a sindicat és representar el nostre col·lectiu en els diferents àmbits de negociació.
La presència dels sindicats i el pes que puguem tenir en els diferents àmbits de negociació col·lectiva depèn dels resultats obtinguts a les eleccions sindicals.

SATSE ha de validar cada quatre anys el suport majoritari dels professionals d'infermeria i fisioteràpia en els processos electorals. Els vots de milers de professionals ens donen l'oportunitat d’estar presents a les meses de negociació de la Sanitat pública i privada, on es discuteixen les nostres condicions laborals i altres qüestions que afecten el dia a dia del nostre treball.

Des de cada secció sindical de SATSE als centres de treball, els delegats i delegades lluiten diàriament per defensar el nostre espai competencial, per millorar les nostres condicions de treball i per avançar com a professió en tots els àmbits.

Representació sindical

Dels resultats de les eleccions sindicals, s'obté la composició dels òrgans de representació de totes les persones treballadores de cada centre de treball, que seran les juntes de personal, en el cas de personal estatutari o funcionari, i els comitès d'empresa, en el cas de personal laboral. Aquests són òrgans de representació de tota la plantilla, independentment de la seva afiliació sindical o la seva categoria professional.

Gràcies al suport dels i les professionals, SATSE aconsegueix ser present en gairebé la totalitat de les Juntes de Personal i en molts Comitès d'Empresa, la qual cosa ens permet portar la veu de les nostres professions i defensar els seus interessos davant els diferents òrgans de l'Administració sanitària i les direccions dels centres.
Som la teva veu

Seccions sindicals

Dels vots obtinguts en les eleccions sindicals depèn el poder constituir una secció sindical en el centre de treball amb delegats i delegades que et representin

Salut laboral

Des de SATSE portem anys denunciant que estem exposats a una sèrie de riscos d'origen biològic, químic, físic, mecànic, ergonòmic i psicosocial, als quals se sumen les conseqüències de la realització de torns rotatoris i nocturns.
La nostra organització té un compromís i una responsabilitat adquirida amb els treballadors, pel que dirigim una part important dels nostres esforços a la defensa d'una implantació real i efectiva de la normativa de prevenció de riscos laborals, així com a promoure la creació d'una cultura preventiva a tots els nivells en l'àmbit sanitari.


Això ho portem a terme a través de la figura de les delegades i delegats de prevenció que són els qui representen a les persones treballadores amb funcions específiques en matèria de prevenció de riscos laborals.
SATSE compta amb tota una xarxa de persones formades en aquesta matèria, l'objectiu principal és la vigilància i el control del compliment de la normativa en prevenció de riscos laborals. És fonamental cuidar de qui cuida.

És el moment de canviar les coses per a la Sanitat i els seus professionals

Les nostres reivindicacions

Aquest és el compromís que tenim i que compta amb l'esforç de tots i cadascun dels integrants de SATSE
El nostre objectiu no és un altre que situar a les infermeres i fisioterapeutes en el lloc que correspon, per la seva formació, responsabilitat i pel paper principal que desenvolupen dins del sistema sanitari. Per això, les nostres principals reivindicacions són les següents

Augment de plantilles

Jubilació anticipada per a la professió infermera

Nova classificació professional

Desenvolupament efectiu de les especialitats

Millores de les condicions de treball

Itinerari laboral

Impuls i reconeixement

Lluitem per aconseguir el millor per a la nostra professió, per aconseguir els nostres objectius i perfilar nous horitzons
Des de la seva constitució, SATSE s'ha definit per exercir un sindicalisme professional i independent, un sindicalisme diferent, impulsat sempre per la raó última del nostre treball: aconseguir el millor per a la nostra afiliació i per a la nostra professió.

Aquesta manera de fer sindicalisme és la que ens ha portat des de fa 40 anys a veure els reptes als quals s'enfrontava la nostra professió com oportunitats de creixement i desenvolupament professional, perquè gran part de les fites que la nostra professió ha aconseguit, ho ha fet sota el lideratge de SATSE, i sota aquesta premissa continuem treballant dia a dia, lluitant per aconseguir nous objectius i horitzons professionals.

Però a més, això ens permet posar el focus en quin futur a mitjà i llarg termini volem per a la nostra professió i posar en marxa iniciatives que contribueixin al lideratge d'infermeres i fisioterapeutes, al seu apoderament per a la participació en la presa de decisions, en la gestió, en la recerca i en la vida política.

Visibilitat i reconeixement professional

Nous espais professionals

Desenvolupament professional