IMPULS I RECONEIXEMENT  PROFESSIONAL

Visibilitat i reconeixement social

Una part dels nostres esforços van dirigits a donar a conèixer a la societat en el seu conjunt el paper de la infermeria i la fisioteràpia i la seva rellevància i transcendència en el Sistema Nacional de Salut.
En aquest sentit, treballem per  transmetre a la ciutadania, als mitjans de comunicació i al conjunt de les institucions, quina és la realitat de la nostra professió i reivindicar el nostre lideratge en les diferents esferes.

Encara que la nostra feina sol ser molt ben valorada per la ciutadania, la veritat és que el que tant es valora és només una part del que fem, però realment les nostres competències, el nostre grau de coneixement i especialització i el nostre potencial com a agents que impulsin el canvi que tant necessita el Sistema Sanitari, són més aviat poc coneguts per la societat.

Com a sindicat professional assumim aquesta labor de traslladar el que som i el que fem realment i del valor que aportem al sistema sanitari i a la societat, a través de diferents accions i campanyes de comunicació.