Aliances

Confederació Europea de Sindicats Independents

El Sindicat d'Infermeria, SATSE, té presència i participació en fòrums internacionals des del 1992 gràcies a la seva integració en la Confederació Europea de Sindicats Independents (CESI). El Sindicat ostenta, actualment, la Presidència del Consell Professional de Sanitat de CESI i forma part del Buró Executiu d'aquesta organització.

La presència activa de SATSE en la Confederació Europea de Sindicats Independents permet a l'organització conèixer les decisions polítiques i sanitàries de la Unió Europea que poden afectar les infermeres, infermers i fisioterapeutes del nostre país.

Així mateix, permet elevar davant les més altes instàncies europees les propostes de SATSE per a millorar les condicions laborals i professionals de les infermeres, infermers i fisioterapeutes i, d'aquesta manera, aconseguir que les seves demandes i reivindicacions creuin fronteres i siguin tingudes en compte pels responsables de la Unió Europea.

CESI és una confederació de 40 organitzacions sindicals nacionals i quatre organitzacions sindicals europees, i treballa per millorar les condicions laborals dels professionals europeus, tant del sector públic com del privat, en àmbits com el sanitari i sociosanitari, entre altres.