Laboral

SATSE Catalunya denúncia una greu crisi de personal d’infermeria als centres SISCAT

A la pràctica totalitat de centres hi ha hagut problemes de cobertura durant les festes nadalenques, que s’ha superat sobrecarregant als professionals i denegant dies de vacances.
Infermer en sala d'espera

El Sindicat d'Infermeria SATSE Catalunya, ha realitzat una enquesta entre tots els centres del SISCAT a Catalunya sobre la cobertura de professionals d’infermeria durant les festes nadalenques. Els resultats posen de manifest la crisi de personal que afecta als centres de la Xarxa d'Utilització Pública, on és treballa sota mínims i on no es  reforça el personal en èpoques en les que “la tensió assistencial és més que previsible”.  

Els delegats de SATSE Catalunya afirmen que “un cop més les direccions han denegat dies de vacances i sobrecarregat al seu personal”.


Dels centres enquestats un 85% ha patit un augment en la càrrega de treball i un 82% ha manifestat haver-hi fet front patint manca de personal (un 53% dels casos de forma diària i un 29% depenent del dia).  Els enquestats han pogut seleccionar la causa o causes d’aquesta manca d’infermeres i una de les que ha aglutinat més respostes ha estat la incidència de malalties estacionals.

Les infeccions respiratòries han incidit en la manca de personal degut a les baixes per malaltia (30%) i augment de pacients (26%).   Un 20% també ha ressaltat les vacances del personal com a causa d’augment de la pressió assistencial. 


Manca de previsió


El Sindicat d’Infermeria SATSE Catalunya denuncia que les causes de l’augment de feina son “previsibles” i que “es repeteixen any rere any”. Per això denuncia que les direccions “se n’aprofiten de la professionalitat d’infermeres i infermers, denegant dies de descans i evitant invertir en contractar reforços”.   


Aquesta situació ha provocat que les direccions dels centres “aprofitin la professionalitat dels infermers i infermeres per pal·liar la manca d'inversió en plantilles adequades que puguin donar la cobertura necessària”.

"És inacceptable que els professionals no puguem gaudir dels dies de festa que ens pertanyen per Conveni, ja que no només s’està vulnerant el nostre dret, sinó que s’impedeix el necessari descans i posa en risc la salut i el benestar del professional i de la comunitat a la que està atenent ", afirmen des del Sindicat d'Infermeria SATSE Catalunya.

Un 85% dels centres enquestats manifesten haver patit un augment de feina, especificant causes previsibles com son les vacances del personal (21%) i l’augment d’infeccions respiratòries que ha fet créixer el número de malalts (26%) i la quantitat de personal de baixa (30%)


El Sindicat ha anunciat que defensarà els professionals en cada centre i lluitarà per garantir que no perdin els seus dies de vacances per culpa de la manca de previsió i cobertura. Els delegats i delegades estan treballant per a “buscar una solució” que permeti als professionals recuperar aquest dies perduts. 


En alguns centres, com ara la Fundació Esperit Sant, l’Hospital Sagrat Cor o CIS Cotxeres, la denegació de permisos ha estat especialment greu. “Volem denunciar-ho públicament ja que és vital pels professionals, però també per a la societat en el seu conjunt, poder comptar amb plantilles adequades” expliquen.

Resultats de l'estudi:


1.    Hi ha hagut un augment de feina al teu centre?

 • SI: 85%
 • NO: 15%

2.    Com ha estat la situació pel que fa a la cobertura de personal al centre durant les festes de Nadal?

 • Bé, no hi ha hagut cap incidència: 17%
 • Malament, ha faltat personal gairebé a diari: 53%
 • Depèn del dia: 29%

3.    El teu centre ha demanat a les infermeres treballar fora de jornada durant dies de festa?

 • Sí : 74%
 • No: 26%

4.    Quina és la causa de la manca de personal? (Resposta múltiple)

 • No han cobert al personal que es trobava de festa: 21%
 • Baixes per malaltia del personal: 30%
 • Un augment de feina per infeccions respiratòries/COVID/grip A: 26%
 • Augment de volum de pacients: 22%

5.    Davant la situació de l'augment de feina i/o manca de personal, què ha fet el centre?

 • Han reforçat els serveis més afectats amb altres professionals: 12%
 • Han tancat plantes, per reorganitzar el personal: 6%
 • El personal ha assumit més feina: 36%
 • Han demanat al personal fer hores fora de la jornada: 34%
 • Altres: 6%
 • No hi ha hagut falta de personal: 3%

(les respostes han estat recollides a través d’un formulari enviat als representants de SATSE als diferents centres SISCAT de Catalunya. Inclouen una resposta per centre)