Adhereix-te com a estudiant en menys de 5 minuts

Necessitaràs un compte de correu electrònic o mòbil

Imprescindibles per a dur a terme el procés d’adhesió

Tot són avantatges

L'adhesió com a estudiant a SATSE és gratuïta

33%

Pas 1

Nom i cognoms
Dades del contacte
Identificació
66%

Pas 2

Data de naixement i sexe
Domicili on resideix
75%

Pas 3

Titulació
Especialitat
Dades laborals
100%

Paso 4

Nom i cognoms del titular del compte
IBAN
Forma de pagament
100%

Pas 3

Titulació
Dades de la facultat
Carnet d'estudiant