Laboral

Èxit del Sindicat d'Infermeria SATSE Barcelona en la dignificació d’espais al CUAP Sant Fèlix

Després d'una insistència contínua i determinada per part de les delegades de SATSE Barcelona, el Centre d'Urgències d'Atenció Primària (CUAP) Sant Fèlix ha experimentat importants millores en les seves àrees de descans.

Tot i l'informe inicial de la Unió Bàsica de Prevenció (UBP) que considerava les condicions generals eren adequades, les demandes persistents del sindicat han portat a canvis significatius.


En una reunió de la UBP, SATSE Barcelona va alertar sobre les deficients condicions de la sala de descans del CUAP Sant Fèlix, amb humitats a les parets, mobiliari incòmode i desordre. Malgrat les millores recomanades a l'informe de la UBP, les preocupacions persistien, especialment a la Sala de Descans 2, on les humitats continuaven sent un problema greu.


Espais dignes


L'organització sindical destaca la importància de que els espais de descans gaudeixin d’unes condicions dignes ja que afecten la salut laboral dels treballadors, tant pel que fa al benestar físic, com l'estat anímic i psicològic durant les jornades laborals. SATSE Barcelona ha aconseguit que, després de la seva insistència, es realitzin canvis importants, com ara la millora de l'ordre general de les sales de descans, la resolució dels problemes d'humitat i la pintura de la saleta.


"Les millores no només beneficien els professionals de la salut, sinó que també tenen un impacte directe en la qualitat del servei que oferim als pacients", afirma una delegada de SATSE Barcelona.