SATSE

Les llevadores adverteixen: “el joves tenen molta informació, però els hi manca educació sexual”

SATSE Catalunya demana una infermera a tots els centres educatius des dels primers anys d’escolarització per poder “guiar, educar i resoldre dubtes”. L’augment de malalties de transmissió sexual no se circumscriu a la població jove i té una arrel multifactorial . SATSE Catalunya també demana més recursos per poder fer un seguiment adequat de les joves i dones que de forma recurrent sol·liciten l’anticoncepció d’emergència als ASSIR.

Llevadores i llevadors del Sindicat d’Infermeria SATSE Catalunya han alertat d’un augment considerable en les malalties de transmissió sexual i en les peticions recurrents d’anticoncepció d’emergència. És per això que el Sindicat ha reiterat la seva demanda de que cada centre català compti amb una infermera escolar que, entre altres tasques, s’encarregui d’impartir educació sexual.

A més, reclama més recursos per a que els i les professionals puguin fer un seguiment adequat i detectar el problema de base de joves i dones que prenen l’anticoncepció d’emergència de manera habitual.


“Les llevadores ho veiem clar, els joves tenen molta informació, però els hi manca educació sexual” afirma la responsable de llevadores a SATSE Catalunya. És per això que des del Sindicat es reclama la presència d’una infermera escolar a tots els centres des de l’inici de l’escolarització.

“Cal un referent que, a més de tenir els coneixements, parli obertament de sexualitat sense que hi intervingui cap altre filtre, tabú o preconcepte” expliquen, i afegeixen que aquesta figura ha de ser una infermera que “sigui part de la plantilla a l’escola”. 


Canvi a la societat


Poc a poc la nostra societat desenvolupa actituds més obertes i els joves gaudeixen d’una llibertat sexual i acceptació que altres generacions no han tingut. “Això és positiu, però aquest canvi cal que vingui acompanyat d’una educació, conscienciació i una responsabilitat sobre la pròpia salut” expliquen des de SATSE Catalunya.

És necessari, argumenten, diferenciar entre “una acceptació moral o social de certes conductes i el ser conscients dels riscos per a la salut que aquestes poden tenir, i així, protegir-se”. En definitiva des de SATSE Catalunya s’opina que “si la societat canvia, els serveis sanitaris també ho han de fer”.


Més recursos


Aquest canvi, no només afecta als joves, ja que SATSE Catalunya alerta que tant les afeccions de transmissió sexual, com les peticions d’anticoncepció d’emergència, han augmentat en altres faixes d’edat.

“Quan una dona, independentment de l’edat, utilitza l’anticoncepció d’emergència de forma recurrent és un signe d’alarma, cal trobar l’arrel del problema, que pot ser multifactorial: des de manca d’autoestima, relacions de poder a la parella... necessitem tenir l’espai, el temps i els professionals suficients per esbrinar les raons que han portat a la persona en aquesta situació, fer-ne un seguiment i ajudar en la solució de la qüestió de base” expliquen.  


Plantilla, temps i espai adequats també permetrien a les llevadores realitzar una intervenció preventiva adequada amb una major proximitat dels professionals, per conscienciar a les dones sobre el risc de practica relacions sexuals sense protecció o ús d’anticonceptius, evitant així embarassos no desitjats.   
 

S'ha fet ressò d'aquesta notícia