Política sanitària

El Sindicat d’Infermeria SATSE Catalunya estableix les prioritats en sanitat pels pròxims comicis

L'Organització sindical ha redactat un document on plasma els punts prioritaris que reclamarà al futur Govern: invertir en sanitat pública, ampliar plantilles i millorar les condicions laborals, són qüestions “de necessitat bàsica, urgent i peremptòria”.

El Sindicat d’Infermeria SATSE Catalunya ha publicat un document on estableix les prioritats en sanitat que haurien de ser la fulla de ruta del Govern que s’estableixi després de les eleccions del diumenge 12 de maig. Com a punt general i prioritari SATSE Catalunya exigirà que “els propers i les properes líders de l’administració catalana posin la salut de la població i el sistema sanitari al centre de les seves prioritats, abordant de manera decidida els reptes que actualment enfronta el sector”. 

En primer lloc, SATSE Catalunya afirma que cal un increment substancial del pressupost destinat a la salut. “És imprescindible invertir més en el sistema sanitari públic per tal de respondre de manera efectiva a les necessitats d'una població en augment, amb un creixent envelliment i amb necessitats de cures de salut cada vegada més complexes” afirmen. Aquesta inversió addicional és necessària per garantir que el sistema pugui proporcionar una atenció de qualitat i sostenible.

A més, el Sindicat d’Infermeria apunta que és crucial incrementar les plantilles d’infermeres, infermers, llevadors, llevadores i fisioterapeutes per fer front a la demanda assistencial actual i futura. A més, l’Organització demana que es faci una previsió de necessitats de plantilla basat en un estudi exhaustiu i realista de càrregues de treball, a banda d’estudiar de forma predictiva l’evolució poblacional, per tal de poder respondre a les necessitats en un futur immediat.

Complir els compromisos


Al seu document el Sindicat també demana al Govern que es constitueixi, que compleixi els compromisos que venen donats pel III Acord de Condicions Laborals de l’Institut Català de la Salut, i satisfacin immediatament els deutes pendents en relació amb les millores salarials per a infermeres, infermers, llevadores, llevadors i fisioterapeutes.  

El Sindicat també exigirà el traslladar a les Meses Negociadores les conclusions dels grups de treball de la Mesa de l’Harmonització, ja que és imprescindible tinguin un efecte real, tangible i positiu en infermers, infermeres, llevadores, llevadors i fisioterapeutes de l’ICS i el SISCAT. “ És imprescindible que els professionals sanitaris tinguin la mateixes condicions, realitzant les mateixes feines. No pot ser que tots treballem per la sanitat pública i tinguem condicions laborals diferents”.

Alhora que es recorda al nou Govern del compromís adquirit en les negociacions dels convenis signats, d’impulsar el reconeixement real de la professió en les pròximes negociacions, com és el IV Conveni SISCAT

Pel que fa als deutes pendents, el Sindicat recordarà al Govern que surti de les meses electorals que, després de gairebé 15 anys, encara persisteixen les conseqüències de les retallades del 2010 en les nòmines del personal sanitari. “És imprescindible revertir aquesta situació per garantir unes condicions laborals dignes i reconèixer el valor del treball dels professionals de la salut” expliquen.

Salut a través de la prevenció


A més d’invertir en atenció primària i fomentar l’autocura i la prevenció allà on s’està més a prop de l’usuari i la usuària, SATSE Catalunya recorda al futur nou Govern que “té la gran oportunitat de ser pioner a instaurar una infermera o infermer escolar a tots els centres públics catalans”. Després de les eleccions “les noves conselleries tindran uns mesos fins al proper any lectiu per posar fil a l’agulla i dotar a tots els centres docents catalans d’aquesta important figura”.

Ambit Estatal


SATSE Catalunya també espera del Govern que, diumenge votaran els ciutadans i les ciutadanes, que representi a la infermeria, llevadoria i fisioteràpia catalanes als fòrums d’àmbit estatal. “Cal que advoquin per aquelles demandes en les que quals, tot i no ser els i les responsables legislatius, poden influenciar” expliquen. En aquest sentit, apunten a la recalificació professional  d’infermeres, infermers, llevadores, llevadors i fisioterapeutes en el Grup A i l’accés a la jubilació voluntària anticipada.

SATSE Catalunya també recorda al futur nou Govern que estem molt per sota de la mitjana europea en quant a les ràtios d’infermeres segons la població que tracten i de les recomanacions de l’OMS. Per això a tot l’Estat, SATSE va recollir signatures de ciutadans i ciutadanes i va presentar una ILP, per l’aprovació d’un text que estableixi unes ràtios obligatòries d’infermera/pacient a tots els centres sanitaris.  Actualment, la tramitació del text està parada al Congrés i demanem al futur nou Govern català que sigui líder en advocar per l’aprovació d’aquesta Llei de Seguretat del Pacient.  

Bo per la ciutadania


El document recorda a aquells que es postulen per dirigir Catalunya que “cal millorar les condicions d’infermeres, infermers, llevadores, llevadors i fisioterapeutes perquè són necessaris per a la salut i benestar de la ciutadania i el que és bo per ells i elles, és bo per la ciutadania”
 

S'ha fet ressò d'aquesta noticia: