Laboral

SATSE Catalunya en desacord amb la postura del Col·legi per l’anomenada “proposta d’IT”

En resposta al comunicat emès pel Consell de Col·legis d’Infermeres i Infermers de Catalunya, SATSE Catalunya ha expressat la seva indignació respecte a la postura adoptada pel Consell en relació amb les propostes d’Incapacitat Temporal (IT), una tasca que s’està demanant dur a terme durant la Gestió de la demanda Infermera (GIDA).

“Estem en total desacord amb plantejar la proposta d’IT com a una competència més dins de la nostra professió infermera i rol col·laboratiu de l’equip sanitari” afirmen des de SATSE Catalunya.  Per això han interpel·lat a l’entitat per fer saber “la seva oposició frontal al document”. 

Pel que fa al document


SATSE Catalunya ha traslladat al Consell de Col·legis d'Infermeres i Infermers de Catalunya dues preocupacions referents al document presentat.
En primer lloc, SATSE Catalunya subratlla que cap “mòdul col·laboratiu” de l’ECAP  pot habilitar a la professional infermera per indicar un diagnòstic mèdic, ja que això excedeix les seves competències. És important recordar que l’ECAP permet a la infermera proposar canvis de diagnòstic mèdic en certs supòsits, el que és aliè a la seva competència.


En segon lloc, SATSE Catalunya destaca la manca d'una ordre expressa als professionals d'infermeria per fer propostes d'IT, així com la manca d'instruccions explícites en els protocols assistencials i les ordres superiors en aquest sentit.

La posició de SATSE Catalunya


En vista d'això, SATSE Catalunya insta al Consell de Col·legis d'Infermeres i Infermers de Catalunya a reconsiderar la seva postura i a demanar a l'Institut Català de la Salut i altres entitats sanitàries que:

 

  • Actualitzin els protocols amb una clara determinació de quines son les accions d’infermeria respecte a les propostes d’IT, desvinculades del diagnòstic mèdic, més enllà d’un mòdul informàtic.
  • Eliminin de l’ECAP les referències als diagnòstics mèdics en les intervencions infermeres autònomes, i que aquestes intervencions es vinculin a diagnòstics de codificació infermera i que pot acabar amb una proposta d’aturar l’activitat laboral i no d’IT.

SATSE Catalunya reconeix els esforços en l’actualització i millora de les competències professionals dels infermers, però subratlla la importància de garantir que aquestes noves responsabilitats no esdevinguin una càrrega addicional.


Els professionals de la infermeria sempre han promogut el rol col·laboratiu amb altres professionals de la salut, però és crucial assegurar que aquesta col·laboració no es tradueixi en una transferència de responsabilitats injusta i en una sobrecàrrega per als infermers.