Laboral

T’expliquem com canvien les DPO’s a l’ICS

Desprès de la signatura del III Acord de l’Institut Català de la Salut s’han introduït millores que afecten a la Direcció Per Objectius. Un dels principals és que al 2023 un total de 500 €, que fins ara s’havien cobrat condicionats als objectius, ara son part del salari base.

La Direcció per objectius és una part variable del sou d’una infermera, fisioterapeuta o llevadora que es cobra en funció de la consecució d’uns resultats. SATSE Catalunya porta temps lluitant, tant a l’Institut Català de la Salut (ICS) com en altres sectors, per a que el cobrament d’aquestes quantitats passi de ser variable a formar part del sou fix dels i les professionals. 


Què s’ha aconseguit a l’ICS?


Durant les negociacions del III Acord, SATSE Catalunya ha lluitat per millorar el sistema de les DPO's, i una d’aquestes millores ha estat passar 500€ del variable a fixe.

“El que això significa és que tothom cobrarà aquests diners, independentment dels seus resultats. Les persones que, per circumstàncies pròpies de la seva vida, no hagin arribat als objectius també tinguin dret a rebre aquesta quantitat” expliquen des del Sindicat. 

"Volem que la major part d’aquesta retribució variable passi a ser salari fix, amb l’objectiu final de que la totalitat es pugui cobrar, sí o sí”
 

“Com a col·lectiu, passar aquesta quantitat de variable a fix és un guany perquè la seva percepció no es veurà afectada per baixes per IT o qualsevol altre circumstància personal” expliquen des de SATSE. “Son uns diners que cobren sí o sí i no depenen de cap resultat. Tampoc ens els poden retallar, com va passar fa anys, al·legar que no hi ha diners o plantejar objectius inassolibles” expliquen. 


Altres millores


Entre altres, SATSE Catalunya ha signat una millora important pels professionals temporals que, fins ara no cobraven DPO’s si no tenien un nomenament de durada inicial igual o superior als 6 mesos. Ara, tot professional que hagi treballat 175 dies en un any, tindrà dret al cobrament de les seves DPO. 

"No som fixes en un tauler, som professionals que tenen cura de la salut de les persones"

“Tenint en compte que hi ha professionals que treballen amb molts contractes de curta durada, creiem que això és un guany” expliquen des del Sindicat. Tot i així SATSE Catalunya continua reivindicant “estabilitat, contractes de llarga durada i una ampliació de les plantilles que respongui a les necessitats”. “No som fixes en un tauler, som professionals que tenen cura de la salut de les persones” afirmen. 


Què son les DPO’s?


Cal tenir clar que les DPO son un concepte retributiu variable i el seu cobrament depèn de la consecució de certs objectius que han de fixar-se de manera explícita, ser coneguts pel professional i consensuats. Infermeres, fisioterapeutes i llevadores han de poder incidir en la consecució dels objectius mitjançant el seu treball. És a dir, han de ser assolibles. A més, la Llei estableix que aquesta part variable ha de suposar un incentiu, però no pot superar el salari fix. 


SATSE Catalunya lluita per a que, negociant aquesta part variable del nostre sou, els objectius siguin realistes i “tothom vegi justament gratificat el seu esforç”. Tot i així, el Sindicat posa el seu esforç en tots els àmbits de negociació perquè “la major part d’aquesta retribució variable passi a ser salari fix, amb l’objectiu final de que la totalitat es pugui cobrar, sí o sí”.