Política sanitària

SATSE Catalunya veu positiu que el PSC “escolti les reivindicacions de les infermeres i fisioterapeutes”

El Sindicat d’Infermeria explica que després d’una reunió amb la representat del Partit Socialista a Catalunya, Assumpta Escarp, el grup ha presentat una moció on insta al Govern a portar la reclassificació professional al Consell Interterritorial. SATSE agraeix el suport i la inclusió al text de reivindicacions del Sindicat com son la creació de places d’especialista per infermeres, l’exclusivitat o el reconeixement de l’escreix de contingent.
Assumpta Escarp presentant la moció sobre professions sanitàries davant el Ple del Parlament de Catalunya (font: Parlament.cat)

El Sindicat d’Infermeria SATSE Catalunya ha valorat positivament la moció sobre les professions sanitàries presentada pel grup Socialista i Units per Avançar amb esmenes d’altres grups parlamentaris.

El Ple del Parlament va debatre la moció el 25 de Gener aprovant finalment un text on s’insta al Govern català a prendre diverses mesures relacionades amb el Sistema de Salut. Entre elles, SATSE Catalunya destaca la de proposar amb urgència al Consell del Sistema Nacional de Salut que reconegui que infermeres i fisioterapeutes, en la seva condició de graduats universitaris, formen part de la classificació professional Grup A.  

Algunes de les principals propostes d’aquesta moció inclouen reivindicacions que el secretari autonòmic SATSE Catalunya, Ignacio Montoya, va presentar en una reunió prèvia amb la representant socialista Assumpta Escarp.

Entre aquestes es troben qüestions tant importants per les infermeres com son la creació de places d’especialista per infermeres, el cobrament de la exclusivitat, el reconeixement de l’escreix de contingent o la necessitat d’augmentar la protecció enfront de les agressions al personal sanitari

Les reivindicacions


L’Ignacio Montoya, afirma que “el nostre sindicat continuarà reunint-se amb els diferents grups parlamentaris, com ha fet fins ara, per tal de que s’escoltin les nostres reivindicacions”. En aquest sentit,  Montoya assegura que la reunió amb Escarp va ser “fructífera, perquè hem aconseguit una plataforma parlamentària per a fer més visibles les nostres reivindicacions”.

Pel que fa a la reclamació del Grup A per infermeres, fisioterapeutes i llevadores, el Sindicat apunta que està “recavant tot el suport” que “tot suma per pressionar als Governs català i central per a que finalment reconeguin el dret de les infermeres”.

Les accions

La moció aprovada pel Ple del Parlament, i que recull les peticions de SATSE Catalunya, insta al Govern a realitzar les següents accions: 

  • Reconèixer que els professionals del sistema de salut són l'element més important i plantejar polítiques per abordar les necessitats a mitjà i llarg termini, incloent-hi la planificació, manteniment de competències i reconeixement dels professionals.
  • Sol·licitar al Govern la presentació d'un informe complet sobre l'estat d'execució dels reptes professionals en el marc del sistema sanitari català, especialment en àmbits com la planificació professional, formació sanitària, competències digitals i polítiques de captació i retenció de talent.
  •  Elaborar un cens complet dels professionals sanitaris a Catalunya per respondre a les necessitats de l'Administració sanitària en la planificació i organització dels recursos.
  •  Proposar revisions a les categories i nivells professionals, prioritzant el reconeixement legal dels infermers com a graduats i facilitant el nivell A1.
  • Fomentar plans de prevenció i consensuar protocols d'actuació per garantir la seguretat dels professionals, incloent-hi la creació de l'Observatori per a Situacions de Violència a l'Àmbit Sanitari de Catalunya.
  • Abordar amb els professionals les causes i mecanismes per garantir l'exercici de la professió amb salut, amb programes de foment del benestar i contra l'esgotament professional.
  • Determinar àmbits competencials i protocols de coordinació interprofessionals per garantir l'eficiència del treball multidisciplinari.
  • Clarificar i simplificar mecanismes de diàleg amb els col·lectius de metges, infermeres i altres, respectant les estructures de representació sindical.