Política sanitària

SATSE Catalunya presenta al·legacions al Pacte Nacional de Salut

El Sindicat critica la mateixa nomenclatura del document, ja que s’atribueix la condició de “pacte” a un text redactat per experts anomenats exclusivament pel Departament de Salut. Un dels punts més conflictius és el 10.7, on s’obre la porta a la possible eliminació del règim estatutari, i que SATSE considera que “contradiu l’ordenament jurídic vigent”.

El Sindicat d'Infermeria SATSE Catalunya ha presentat un escrit d'al·legacions al Pacte Nacional de Salut proposat pel Departament de Salut de la Generalitat de Catalunya. El sindicat ha expressat les seves preocupacions respecte al document i considera que pot estar “enfocat a defensar les línies d'acció iniciades pel mateix Departament”.

Entre altres, SATSE Catalunya destaca la seva frontal oposició a la proposta “d’eliminar el règim estatutari” a més d’altres qüestions com l’absència d’una anàlisi en profunditat sobre les raons de la manca de professionals sanitaris a Catalunya.

Aportacions de SATSE


Al seu document el Sindicat d’Infermeria SATSE Catalunya també afegeix diverses propostes de millora com son: harmonitzar les ràtios de professionals amb la mitjana europea en els àmbits sanitari i social, dotar el sistema amb un finançament que garanteixi la qualitat assistencial i el poder adquisitiu del personal sanitari, prioritzar el dimensionament adequat de les plantilles d’infermeria, garantir que totes les titulacions de Grau participen realment en la direcció dels centres de salut i establir mecanismes perquè els professionals participin efectivament en les polítiques de recursos humans i gestió sanitària.

Manca de participació


En les seves al·legacions, SATSE Catalunya ha assenyalat diverses deficiències en el document, incloent-hi la manca de diversitat en els experts consultats i la falta d'una anàlisi exhaustiva del context, especialment en relació amb l'atenció comunitària i les condicions laborals del personal sanitari.

La manca de participació fa que SATSE Catalunya consideri que “el document no constitueix la millor manera d’iniciar el procés de pacte” i ha decidit contribuir activament per millorar-lo, tot reservant-se el dret a dur a terme actuacions legals amb posterioritat.

El sindicat destaca la importància de garantir una participació ampla i inclusiva, assegurant que els interessos dels professionals de la salut i de la ciutadania en general siguin adequadament representats.

Possible eliminació del règim estatutari


SATSE Catalunya considera el punt relatiu a la possible eliminació del règim estatutari com el més conflictiu del document de bases. En el seu punt 10.7 proposa textualment “redissenyar la política de persones del sector salut i social, revisant també l’actual règim estatutari i valorant-ne la possible eliminació”.

El sindicat s'oposa frontalment perquè considera que contradiu l'ordenament jurídic vigent i, a més, no té sentit plantejar-la en un moment en què s'està realitzant una gran convocatòria d'estabilització de places estatutàries.

El text del Pacte continua argumentant que això afavoriria (entre altres coses), “la captació i retenció de talent” i la “compartició de professionals entre els diferents proveïdors”. SATSE Catalunya recorda la prestació de serveis sota el règim estatutari ofereix més garanties als professionals que el règim laboral i que el sistema sanitari català té una deficiència enorme de professionals infermers, fisioterapeutes, llevadores i d’altres categories.

Les raons son diverses, però una de les fonamentals “és que fora del nostre territori se’ls hi ofereixen millors condicions i més estables”. Aquest és el motiu pel qual el Sindicat troba “increïble que un grup d’experts proposi elimina el sistema estatutari, quan és el fet d’aconseguir una plaça fixa el que motiva a infermers, infermeres, llevadores i fisioterapeutes a optar per quedar-se a treballar a casa nostra”.


Resum de les al·legacions de SATSE:

  1. El document no representa adequadament la diversitat d'enfocaments necessària per ser considerat un Pacte nacional de salut.
  2.  Hi ha preocupació per la manca de reconeixement de l'atenció comunitària, especialment en relació amb les competències infermeres.
  3.  Es demana una anàlisi més detallada dels factors que afecten la disponibilitat de professionals de la salut.
  4.  Es proposen mesures per millorar les condicions laborals i la retenció del personal sanitari.
  5.  S’oposa frontalment a l’eliminació del règim estatutari
  6.  Es demana una participació més inclusiva en el procés de Pacte.
  7.  S'insta a garantir un finançament específic i finalista per a les mesures proposades.