SATSE

Èxit en la millora dels serveis de salut mental a l'Hospital Santa Maria de Lleida

La denúncia a Inspecció de treball ha estat l’impuls per a que la direcció finalment anunciï la necessària ampliació de les urgències de salut mental.

El cap de setmana passat la direcció va anunciar a través de mitjans de comunicació local (diari El Segre), que finalment ampliarà les urgències de salut mental de l'Hospital Santa Maria. El tema de la saturació d’aquest espai ha estat recorrent i  ha sorgit de forma reiterada a les reunions amb la Direcció, que ha donat llargues a la part social fins a que, liderat pel Sindicat d’Infermeria SATSE Lleida, s’ha presentat una denúncia a la Inspecció de Treball. Des de SATSE Lleida “estem convençuts que ha estat aquesta pressió el que ha fet que l’administració finalment decidís posar fil a l’agulla”.


Cristina Fontana, delegada de SATSE Lleida al centre, explica que “celebrem l’avenç però volem destacar que encara existeixen molts reptes per davant”. Per aconseguir espai i fer la remodelació s’hauran de reubicar serveis i els de caire paraassistencials (com ara els recursos humans) s’ubicaran en un altre edifici a la zona de Cappont, a més de  mitja hora a peu del centre sanitari.  “Som conscients de que l’espai dins del recinte hospitalari és finit, però la distància entre l’hospital i el nou edifici del barri de Cappont on volen reubicar alguns serveis és massa gran per a que sigui eficient” explica.


Remodelació crucial


És crucial reconèixer que les deficiències actuals en les instal·lacions i recursos de les urgències de salut mental representen riscos laborals per als treballadors sanitaris i una atenció inadequada pels usuaris. Espais i condicions de treball inadequades, no només afecten la qualitat del servei, sinó que també posen en perill la seguretat i el benestar de tots els involucrats.
Per tant, instem la direcció de l'Hospital Santa Maria a abordar aquests problemes amb la màxima urgència i a treballar en col·laboració amb SATSE Lleida i per trobar solucions efectives que millorin tant les condicions laborals com l'atenció als pacients.