Igualtat

Nou Pla d'Igualtat per a les professionals de Sanitas

Contempla diferents mesures i actuacions que busquen una igualtat real i efectiva i posar fi a la discriminació per raó de gènere

Les infermeres i fisioterapeutes que treballen en algun dels centres sanitaris de Sanitas compten amb un nou Pla d'Igualtat acordat per l'empresa i les organitzacions que defensen els seus drets, entre elles, SATSE.

Aquest Pla contempla diferents mesures i actuacions que busquen que totes les persones que integren la plantilla dels hospitals i centres sanitaris de Sanitas gaudeixin d'una igualtat real i efectiva en el seu compliment professional

La plantilla de Sanitas, amb implantació en diferents províncies del nostre país, està formada per més de 2.000 dones i 670 homes

El Pla també persegueix que les i els professionals no sofreixin cap mena de discriminació i que es possibiliti una major corresponsabilitat i conciliació de la vida laboral i personal.

Assetjament sexual


Destaca l'actualització del Protocol d'Assetjament Sexual i per Raó de Sexe que s'ha difós a tota la plantilla. L'empresa formarà a les persones amb càrrecs de responsabilitat i que tinguin persones al seu càrrec sobre aquesta problemàtica. 

També recull mesures de suport a les treballadores que sofreixen violència de gènere o violència sexual i s'ha actualitzat el Protocol per a la gestió dels seus drets. 

Conciliació


El Pla inclou millores relatives al permís de lactància i a les ajudes destinades a l'adquisició de pròtesi, ortesi i cadires de rodes per a fills/as amb discapacitat, així com per al permís retribuït derivat d'una hospitalització. 

Aconseguir que en l'empresa s'usi un llenguatge inclusiu i no sexista, així com unes imatges que no perpetuïn els estereotips, és un altre dels objectius del Pla.