Laboral

Pujada extra del 0,5 per cent a empleats públics

Infermeres i fisioterapeutes de la sanitat pública percebran un increment salarial del 3,5 per cent enguany.
Enfermera de la sanidad pública

Segons l'Acord marc per a una Administració del Segle XXI, els empleats públics tindrien des de gener de 2023 una pujada salarial del 2,5 per cent i dues pujades addicionals del 0,5: 

  • La primera es va fer efectiva a l'octubre en superar l'IPC harmonitzat de 2022 i 2023 el 6 per cent. 
  • La segona acaba de confirmar-se en créixer prou l'economia espanyola.

El passat 30 de gener es va conèixer que el PIB va créixer un 2,5 per cent en 2023. Aquest acord vinculava la segona pujada del 0,5 per cent al fet que el PIB aconseguís, almenys, el 2,4 per cent.

Aquesta nova pujada s'aplicarà de manera retroactiva des de gener de 2023.


Quan rebràs la pujada?


El Consell de Ministres ha aprovat ja aquest nou increment. Ara serà el Ministeri d'Hisenda qui fixi quan es farà efectiu.

A més, per a 2024 la pujada salarial aprovada és del 2 per cent, encara que no s'aplicarà fins que s'aprovin els Pressupostos Generals de l'Estat.

Com a increments addicionals per a enguany figura únicament un del 0,5 per cent. La pujada està condicionada al fet que la inflació acumulada en els anys 2022, 2023 i 2024 superi el 8 per cent.Pèrdua de poder adquisitiu


Per a SATSE, que reclamava una pujada d'almenys un 5 per cent, ni aquest nou increment ni l'aprovat per a 2024 són suficients per a cobrir la pèrdua de poder adquisitiu d'infermeres i fisioterapeutes. 

Des de la retallada del 7 per cent en les nòmines en 2010, el sindicat calcula una pèrdua progressiva de poder adquisitiu del 30 per cent.

I a això se suma als més de 8.000 euros que han deixat de percebre en les seves pagues extra.