Laboral

Permisos per les eleccions europees

El 9 de Juny són les eleccions al Parlament Europeu i com elector tens dret a permisos retribuïts per a acudir a les urnes. Aquí t'expliquem quins són.

El dia de les eleccions europees, 9 de juny del 2024, les empreses han de concedir a les persones treballadores que tinguin la condició d'electores i que no gaudeixin de dia festiu en aquesta data, un permís de fins a quatre hores dins de la jornada laboral que els correspongui.


Aquest permís és retribuït i no recuperable, d'acord amb el que estableix la normativa laboral vigent.


No és necessari concedir aquest permís a les persones treballadores que facin una jornada que coincideixi parcialment amb l'horari dels col·legis electorals si la coincidència és com a màxim de dues hores. Si és de més de dues hores i de menys de quatre, s'ha de concedir un permís de dues hores, i si aquesta coincidència és de quatre o més hores, s'ha de concedir el permís general de quatre hores.


No tens dret a permís si la teva jornada no coincideix ni totalment ni parcialment amb l'horari dels col·legis electorals.


Recorda demanar el justificant acreditatiu d'haver votat en la teva taula, per a poder lliurar-li-ho al teu ocupador si aquest t'ho sol·licita.

Membre de mesa electoral o interventor


Si ets membre de la mesa electoral o interventor i la teva jornada laboral coincideix amb el dia de les eleccions se t'ha de concedir el permís corresponent a la jornada completa del dia 9 de juny i, a més, un permís corresponent a les cinc primeres hores de la jornada laboral del dia immediatament posterior. Si el dia de les eleccions estàs gaudint del teu descans setmanal, també podràs gaudir d'aquest permís especial de cinc hores.


Recorda que el torn de nit que comença el dia de la votació s'ha de computar com a jornada laboral del dia. Si ets membre, interventor o apoderat i treballes el torn de nit en la data immediatament anterior a la jornada electoral, pots demanar a l'empresa que et canviï el torn perquè puguis descansar la nit anterior a les eleccions.


Si tens condició d'apoderat o apoderada, l'empresa t'ha de concedir un permís durant la jornada completa del diumenge 9 de juny.


Si tens dubtes o qualsevol circumstància especial, consulta amb el delegat de SATSE al teu centre.