Laboral

Denunciem la vulneració del dret a la desconnexió digital

SATSE demanda la posada en marxa de protocols d'actuació que garanteixin el dret a la desconnexió digital

SATSE ha denunciat que les administracions i empreses sanitàries privades no estan respectant el dret a la desconnexió digital, la qual cosa afecta negativament la seva salut psicològica i emocional.

Amb motiu del Dia Nacional de la Conciliació i Corresponsabilitat, el Sindicat subratlla que el col·lectiu es troba “en la diana” de professions amb majors dificultats per a fer possible la conciliació de la seva vida professional, personal i familiar. 

Les infermeres pateixen nou dels 12 factors que l'Enquesta Nacional de Condicions de Treball destaca que afecten la vida familiar i personal del treballador i que exigeixen de mesures correctores de conciliació, apunta l'organització sindical. 

Entre altres factors es troben el treballar a torns, els canvis en els horaris de treball i l'escàs temps d'antelació amb què s'informa d'aquests canvis, o el treballar a la nit, caps de setmana i festius. També el tenir difícil o molt difícil aconseguir una o dues hores lliures per a atendre assumptes personals.

Desconnexió digital


Les infermeres solen ser requerides, i a vegades amb poques hores d'antelació, per WhatsApp o telèfon per a treballar en torns que no els corresponen quan es troben ja fora de la seva jornada ordinària, incidències que haurien de ser extraordinàries i molt puntuals, però que, amb les plantilles tan insuficients, es converteixen en habituals.

Una realitat que constitueix una intromissió en els temps de descans, la qual cosa va en contra de la pròpia directiva 2003/88/CE, relativa a aspectes d'ordenació del temps de treball, i vulnera l'article 88 de la Llei de Protecció de Dades Personals i Garantia dels Drets Digitals.

El Sindicat recorda que aquesta norma estableix que els treballadors tenen dret a la desconnexió digital per a garantir que es respecta el seu temps de descans, permisos i vacances, a més de la seva intimitat personal i familiar.

Protocols


Per a posar fi a aquesta situació, el Sindicat demanda la posada en marxa de protocols d'actuació que garanteixin el dret a la desconnexió digital. Un dret que ha d'assegurar-se durant els períodes de vacances, dies d'assumptes propis, lliurances, permisos o excedències, entre altres.

Les infermeres han de tenir dret a no respondre a cap comunicació que es produeixi una vegada finalitzada la seva jornada 

SATSE ressalta que l'Institut Nacional de Seguretat i Salut en el Treball (INSST) adverteix que la connectivitat permanent suposa un clar perjudici per a la persona afectada, tant a nivell psicològic com emocional (insomni, irritabilitat, esgotament mental…). També repercuteix negativament en la seva vida personal i familiar. 

Conciliació


El Sindicat reclama l'adopció de mesures organitzatives directament relacionades amb la conciliació, com garantir l'estabilitat i racionalització en la planificació de la seva jornada laboral, així com el coneixement previ de la mateixa i el respecte als descansos entre els torns de treball. 

També demana el desenvolupament d'actuacions de suport a les famílies, com a guarderies i ludoteques. Assenyala, a més, que des de les administracions i empreses privades ha de donar-se compliment estricte, respectar i no penalitzar les llicències i permisos del personal. 

Permisos


Això implica garantir que les infermeres i infermers puguin optar als seus dies de vacances, llicències per malaltia, maternitat o paternitat, i qualsevol altre permís contemplat per la legislació laboral i convenis col·lectius, apunta.

L'organització sindical considera prioritari que la conciliació personal, familiar i laboral sigui efectiva en l'àmbit sanitari, ja que facilita que qualsevol persona treballadora pugui mantenir una carrera professional plena i alhora exercir el seu dret a cura de la seva família, el desenvolupament de la seva personalitat, la seva formació o el gaudi del seu oci i temps lliure.