Laboral

Prop de 30 pagues extraordinàries retallades des de 2010

SATSE reclama al Govern que en els Pressupostos Generals de l'Estat (PGE) del pròxim any es reflecteixi el cobrament íntegre de les pagues extra i la devolució de les quantitats no percebudes des de 2010.

 El Sindicat d'Infermeria, SATSE, reclama al Govern que en els Pressupostos Generals de l'Estat (PGE) del pròxim any, l'Ordre d'elaboració del qual ja s'ha aprovat per part del Ministeri d'Hisenda, es reculli la partida econòmica necessària per a garantir el cobrament íntegre de les pagues extraordinàries des de 2025 i la devolució de les quantitats no percebudes des de 2010.

Les infermeres i fisioterapeutes que treballen en la sanitat pública porten sense cobrar íntegrament 28 pagues extraordinàries per la retallada que va implantar el Govern en 2010 i que es manté 14 anys després. La quantia econòmica que han perdut aconsegueix els 8.000 euros, depenent del nombre d'anys treballats.

SATSE denúncia que el Govern ha tornat a permetre que les infermeres, fisioterapeutes i altres professionals del sector públic no cobrin la quantia total de la paga d'estiu que els correspon, alguna cosa que no succeeix amb les pagues extraordinàries dels treballadors del sector privat.

En concret, aquests professionals sanitaris sofreixen una retallada del 27 per cent en l'import del concepte salarial “sou basi” i de cada “trienni” en cada paga extraordinària, la qual cosa suposa uns 300 euros de mitjana en cadascuna de les dues pagues extraordinàries anuals.

Retallada permanent

SATSE recorda que aquesta situació es ve perpetuant des de 2010 quan el Govern va imposar la retallada en les pagues extraordinàries dels empleats públics dins de les mesures aprovades per a fer front a la crisi econòmica existent en aquell moment.

“Fins i tot havent superat aquesta i altres crisis posteriors, aquesta retallada s'ha estat aprovant, any rere any, en les successives lleis de pressupostos, la qual cosa no té cap sentit en el moment present”, afegeix.

En l'actualitat i des de fa temps, Espanya experimenta una situació de creixement econòmic que no justifica, de cap manera, que es mantingui aquesta retallada salarial, afirma SATSE. En concret, el ritme de creixement del PIB en els últims dotze mesos va ser del 2,4% interanual, segons l'Institut Nacional d'Estadística (INE).

Creixement econòmic

El Sindicat d'Infermeria apunta que, mentre que la situació de l'economia del nostre país ha millorat, l'encariment del cost de la vida (aliments, béns de consum, energia, hipoteques…) continua incrementant-se amb la consegüent pèrdua de poder adquisitiu. L'INE confirma que l'Índex de Preus de Consum (IPC) va avançar un 3,4% interanual el mes de juny passat.

SATSE subratlla que les infermeres, fisioterapeutes, metges i la resta dels treballadors del sector públic són els que més han patot el pes de les retallades al llarg dels últims anys malgrat ser professionals que garanteixen serveis essencials per a la societat.

Pressió sindical

SATSE ha impulsat diferents accions de pressió sindical per a posar fi a aquesta situació. Entre altres, ha propiciat que milers d'infermeres i fisioterapeutes s'hagin dirigit ja individualment per escrit al president del Govern, Pedro Sánchez, per a reclamar-li que acabi amb la retallada salarial que sofreixen.

També ha sol·licitat als grups parlamentaris en el Congrés dels Diputats que no donin suport a la inclusió en la Llei de Pressupostos Generals de l'Estat de la disposició que retalla les pagues extraordinàries dels empleats públics. D'un altre costat, s'han traslladat sengles queixes al Defensor del Poble i al Parlament europeu.