Salut

Més inversió pública per a garantir el dret a la salut de totes les persones

La protecció de la salut és un dret que les administracions no estan prioritzant perquè els seus pressupostos són insuficients any rere any.

SATSE ha reclamat al Govern i a les comunitats autònomes que garanteixin el dret a la salut de totes les persones, augmentant la inversió pública destinada a millorar el sistema sanitari i les condicions de treball dels seus professionals.

Amb motiu de la celebració del Dia Mundial de la Salut, SATSE s'ha sumat a la campanya d'informació i sensibilització impulsada per l'Organització Mundial de la Salut (OMS) que, sota el lema “La meva salut, el meu dret”, defensa el dret de totes les persones, onsevulla que estiguin, a tenir accés als serveis sanitaris i a no ser discriminades.

Igual que estableix l'article 43 de la Constitució Espanyola, el Sindicat subratlla que la protecció de la salut és un dret que ha de prioritzar el conjunt d'administracions públiques. Alguna cosa que no està succeint atès que els pressupostos destinats a aquest objectiu són insuficients any rere any, apunta.

L'organització sindical recorda que la despesa pública en Sanitat es mantindrà enguany en el 6,7% del Producte Interior Brut (PIB). Malgrat els compromisos públics realitzats en la pandèmia del COVID-19, aquest percentatge constata que la sanitat ha tornat a quedar relegada a un “segon pla” en l'agenda política, segons SATSE.


Recursos


El Sindicat incideix en què, sense un finançament adequat, els serveis sanitaris no compten amb els recursos humans i materials necessaris per a garantir en òptimes condicions el dret a la salut que es reclama des de l'OMS i la resta d'organismes i institucions sanitàries. 

La sanitat mai és una despesa sinó una inversió que, a més de salut, genera riquesa i desenvolupament en la societat.

En el cas de les infermeres i fisioterapeutes, el dèficit de plantilles i les males condicions de treball provoquen que l'atenció i cures que es presta a les persones no reuneixi les garanties de qualitat i seguretat que volen poder donar aquests professionals sanitaris.


Prevenció


SATSE també posa el focus en la importància de millorar les polítiques de prevenció i promoció de la salut, així com impulsar actuacions que propiciïn i impulsin l'autocura de les persones per a millorar la seva salut i benestar en qualsevol moment de la seva vida.

Sobre aquest tema, l'organització sindical insisteix en la necessitat que el nostre sistema sanitari canviï cap a un model centrat en l'atenció a la persona en el qual el conjunt de professionals sanitaris treballi de manera conjunta i col·laborativa, dins cada col·lectiu del seu àmbit competencial, per a garantir una assistència integral.

Segons SATSE, sense aquest canvi, el nostre sistema sanitari no podrà fer front als reptes sanitaris i socials de futur als quals ens enfrontem per viure en una societat cada vegada més envellida i amb més persones amb malalties cròniques, pluripatologías i en situació de dependència.