Laboral

SATSE Catalunya alça la veu: les infermeres de l'Hospital Dexeus al límit per la sobrecàrrega assistencial

Les delegades de SATSE Catalunya a l’Hospital Universitari Dexeus han alçat la veu per alertar sobre la greu situació de sobrecàrrega laboral que afecta a infermeres, infermers i llevadores en aquest centre sanitari. La denúncia posa de manifest la manca de respecte als ràtios mínims, tant a les plantes com a la sala de parts.
Façana del centre Dexeus

Segons Rita Madureira, delegada de SATSE a l'Hospital Universitari Dexeus, la reestructuració unilateral de la sala de parts realitzada per l'empresa l’agost passat, sense consultar el Comitè d’Empresa, ha generat malestar i sobrecàrrega entre els professionals. Aquest canvi ha implicat la substitució d'una de les dues infermeres del torn de nit per una auxiliar d’infermeria, exacerbant una situació de manca d’infermeria que ja de per si era precària. A més, destaca que la sala de parts, amb només tres llevadores i una insuficient dotació d'infermeres, no pot satisfer la demanda actual.

A tot l’hospital

La problemàtica de la manca de personal no es redueix només a la sala de parts, sinó que es generalitza a totes les plantes de l'hospital. Madureira subratlla que durant les nits, només tres infermeres es responsabilitzen de cinquanta pacients, una xifra inferior als torns de matí i tarda, i responsabilitzant-se dels pacients postoperatoris, crònics i tots els altres usuaris ingressats. A més, els caps de setmana i festius, només és una infermera la responsable de la cinquantena d’ingressats distribuïts en dues plantes.

La sobrecàrrega laboral i la fatiga del personal són conseqüències directes d'aquesta alta demanda assistencial. Madureira destaca que això es veu agreujat perquè els professionals veuen com se'ls denega l'accés a vacances o dies personals, ja que el centre no disposa del personal suficient per cobrir aquests períodes. Des de SATSE es recorda que la falta de d’infermeres és generalitzada a tota Catalunya, i que els centres haurien de “millorar les condicions laborals per fidelitzar als professionals”.

SATSE subratlla que aquestes mancances no només afecten els treballadors sinó també els pacients. Amb aquesta realitat com a teló de fons, el sindicat insta a l'aprovació urgent de la Llei del Pacient a nivell estatal, la qual establiria ràtios mínims obligatoris per a tots els centres sanitaris. Aquesta mesura, segons SATSE, és crucial per garantir una atenció de qualitat, amb una plantilla ajustada a les necessitats de cada centre, servei i torn.