Què pensem

SATSE es defineix com un sindicat estrictament professional, independent i progressista, allunyat de qualsevol vinculació política, amb total respecte al pluralisme d'idees dels seus afiliats i que empara el rigorós respecte a la dignitat professional i a les normes ètiques i legals que regulen la professió d'Infermeria.

El Sindicat d'Infermeria defensa un model de sanitat públic, basat en els principis d'universalitat, equitat, solidaritat i gratuïtat en els quals es basa la Llei General de Sanitat.

Democràcia i participació

  • Tant l'estructura interna com el règim funcional de SATSE es basen en els principis democràtics.

Pacients i cures

  • Per SATSE, és fonamental l'enfocament sanitari centrat en el pacient, vist i tractat com un tot i amb uns serveis adaptats a les seves necessitats, per garantir un sistema sanitari públic de qualitat.

Units som més

  • El que realment vincula als integrants de SATSE és la nostra ferma creença en què entre tots podrem millorar l'entorn laboral i professional d'infermeres, matrones i fisioterapeutes, augmentant la seva visibilitat en el sistema sanitari.

Som la teva veu

  • SATSE adoptarà totes les mesures al seu abast, en defensa dels interessos socio-professionals i laborals dels seus afiliats i del suprem bé de la salut pública.