Llei de transparència

La transparència i les normes de bon govern són els eixos bàsics fonamentals de tota acció desenvolupada des del Sindicat d'Infermeria.

 Així, al llarg dels seus 35 anys d'existència, SATSE ha manifestat de manera reiterada el seu compromís amb el desenvolupament de les millors pràctiques de govern i els principis de l'ètica en tots els àmbits d'actuació de l'organització.
  
Per complir aquest compromís, el Sindicat d'Infermeria compta amb un sistema de normes internes que controlen la gestió eficient, la transparència i la responsabilitat de l'organització
 
 Seguint amb aquesta política, i en compliment de l'Article 8.1.c) de la Llei En compliment de l'Article 8.1.c) de la Llei 19/2013 de transparència, accés a la informació pública i bon govern publiquem a continuació les subvencions i/o ajudes públiques que en l'àmbit autonòmica de Catalunya li han estat concedides a aquesta organització en l'exercici 2022.
 

Cerca de Documentació
  • 2022 Subvencions concedides a SATSE

    Legislación 01 gen 2020 - 308,08 kB Descargar