AMIC

AMIC és l'Agrupació de Metges i Infermeres de Catalunya, que, de conformitat amb el que disposa la Llei Orgànica 11/85 de 2 d'agost de Llibertat Sindical, es va constituir l'any 1997. El seu àmbit d'actuació ocupa tot el territori de la Comunitat Autònoma de Catalunya.

 Els principis bàsics d’AMIC són:

  •  Ser una organització de professionals sanitaris
  •  Ser una organització independent de qualsevol partit polític
  •  La seva finalitat primordial serà participar en la dinàmica i elaboració de la política sanitària catalana, així com de la resta del territori espanyol
  • Constituir seccions sindicals a l'empara del previst en la normativa legal vigent i de conformitat amb les normes emanades de la Secretaria General pel  Sector Mèdic i de la Secretaria General per al Sector d'Infermeria

 L'organització AMIC està constituïda amb els següents objectius :

  •  Representar i defensar a tots i cadascun dels seus afiliats
  •  Conscients que l'adequada assistència sanitària és la finalitat de tota política sana d'un país, ajusta els seus principis fonamentals als més estrictes sentits humanístics, cívics, professionals i ètics

Organigrama:
 
 Secretària General per al personal d'infermeria Montse Peña

+ consultar Estatuts d'AMIC

+ consultar secció LLEI DE TRANSPARÈNCIA