Províncies

El Sindicat d'Infermeria de Catalunya té representació a cadascuna de les províncies de la Comunitat Autònoma. Les quatre seus, a Barcelona, Lleida, Tarragona i Girona, atenen les necessitats dels seus afiliats i els donen una atenció personalitzada. En la seu provincial tindràs accés als serveis del Sindicat en la província on resideixes i treballes.