Programa Electoral

El Sindicat d’Infermeria SATSE es presenta aquest any a les eleccions de l’Institut Català de la Salut (ICS) amb un programa basat en la defensa dels nostres drets i el clar objectiu de recuperar i defensar-los . Hem organitzat les nostres idees en quatre línies clarament definides:  reconèixement econòmic, millores en matèria de jornada i descansos, millores en seguretat, 

Reconèixement econòmic de la nostra realitat professional:

 •  Grup A, amb efectes econòmics en nòmina (sou, triennis, etc.)
 •  Complement d’especialitat quan és un requisit o un mèrit per a una plaça.
 •  Complement de formador/ora quan tenim alumnes sense ser el seu tutor/a.
 •  Complements específics: revisió a l’alça per la nostra realitat i rol.
 •  Carrera professional (5+5+5+5 i incrementar la retribució a cada nivell).
 •  DPO (a partir de 3 mesos acumulats, desvinculada de la IT i de la GIDA).
 •  Hora d’atenció continuada al 150% de l’hora ordinària.
 •  Complement de dedicació exclusiva.
 •  Triennis i carrera de la categoria desenvolupada en promoció interna temporal.

Millores en matèria de jornada i descansos:

 •  Reconeixement del solapament i de la jornada no assistencial.
 •  35 hores setmanals i conciliació real garantida (jornada a la carta incentivada)

Millores en seguretat:

 •  Vehicles d’empresa adequats per a l’atenció domiciliària (primària i hospital).
 •  Sistema de seguretat personal en els centres de treball. 

Millores en la contractació:

 • Incrementar un 15% el nombre de places fixes en cada convocatòria.
 • Posar fi a la precarietat dels temps parcials i els temporals.
 • Recuperar el sistema de places identificades per centre de treball.
 • Una assignació màxima de pacients per infermera que redueixi la sobrecàrrega que pateix cada professional. Això requereix una llei de seguretat del pacient que avui està en tràmit parlamentari.
 • El reconeixement del dret a jubilació voluntària anticipada en base a l’aplicació de coeficients correctors que redueixin l’edat efectiva de jubilació sense minva retributiva en la pensió.
 • Recuperar el complement del 100% de la pensió màxima, que cobreixi la diferència entre el que abona la seguretat social i el valor de la pensió en jubilacions anticipades (antic art. 151 de la LPENF).
 •  El dret a que es reconegui la duresa de les nostres condicions laborals i la necessitat de millorar-les a través de la implantació d’un Itinerari Laboral Individualitzat de millora progressiva de la vida laboral de la infermera.