Treballs

Fins al dia 13 de febrer es podran entregar els resums de treballs (termini prorrogat) que versin sobre les disciplines d’infermeria, infermeria especialitzada o fisioteràpia i que estiguin dirigits cap a la pràctica de les cures assistencials i la millora de la praxis professional. La organització contestará sobre l'acceptació del treball en un termini que finalitza el 27 de febrer. 

Els resums s'hauran de fer arribar al correu congresobarcelona@satse.es Els resums han de constar de la següent informació: 

 • Autor que exposa/defensa: nom i cognoms de l'autor que presenta/defensa la comunicació.Si aquesta és acceptada, necessàriament haurà d'estar inscrit al Congrés i assistir-hi.
 • Correu electrònic: número de telèfon i adreça postal de l'autor que exposa/defensa (s'indicarà per a qüestions relacionades amb la presentació de la comunicació).
 • Títol: Haurà de coincidir amb el títol del treball complet que s'enviarà posteriorment, si el resum és acceptat. No es podrà modificar.
 • Autors: Nom, cognoms, DNI i correu electrònic de cadascun per ordre d'autoria, si és professional o estudiant, imprescindible per a l'emissió de l'acreditació corresponent.
 • Tipus de comunicació: Indicar el tipus preferent de presentació que es vol (comunicació oral, comunicació breu/pòster, pòster). Si el comitè científic ho considera oportú, pot modificar el tipus de presentació, cosa que es comunicarà als autors per a la seva acceptació definitiva.
 • Temàtica i modalitat: Indicar a quina àrea temàtica i modalitat de les exposades al punt 6.1 i 6.2

El resum haurà d'estar estructurat amb les parts que conté el treball, segons la modalitat (veure bases), ha d'incloure les cites bibliogràfiques més rellevants (màxim 10), màxim 500 paraules (sense comptar la bibliografia).

Cerca de Documentació
 • Bases del 4t Congrés Nacional SATSE Catalunya

  Formación 10 nov 2022 - 327,71 kB Descargar
 • Com presentar el resum del teu treball

  Formación 10 nov 2022 - 109,90 kB Descargar