SATSE: Vuit mesures per a acabar amb la temporalitat del SNS

24 març 2021
Enfermera preparada para recoger muestras en plena crisis del COVID 19

Un estudi de SATSE conclou que una de cada tres infermeres i infermers al nostre país té un contracte temporal, la qual cosa suposa que milers de professionals continuen vivint en una situació de precarietat, indefensió i incertesa contínua.

El Sindicat d'Infermeria, SATSE, ha subratllat que Espanya no pot continuar estant en el “punt de mira” de la Unió Europea per la seva inacceptable taxa de temporalitat en el sector sanitari públic, i, per això, ha reclamat als Governs estatal i de les comunitats autònomes l'adopció amb caràcter urgent de vuit grans actuacions que aconseguirien atallar aquest greu problema laboral que afecta especialment les infermeres, infermers i fisioterapeutes.

SATSE recorda que la situació d'elevada temporalitat que Brussel·les demana ara que se solucioni perquè el nostre país pugui rebre les ajudes europees per la Covid-19 és un problema que sofreixen els professionals sanitaris des de fa dècades, i que es deu a l'escàs interès de les diferents administracions públiques de garantir llocs de treball més estables i dignes.

 

“L'abús de la contractació temporal de professionals sanitaris és una pràctica habitual de tots els serveis de salut que ells mateixos han incentivat per raons motivades únicament per un suposat estalvi econòmic a curt termini que, al final, ens resulta més car a tots i totes en traduir-se en una atenció sanitària i cures menys segures i eficients i de pitjor qualitat”, apunten des de l'organització sindical davant l'elevada rotació de professionals i tràfec permanent de centres i serveis.

Un estudi de SATSE conclou que una de cada tres infermeres i infermers al nostre país té un contracte temporal, la qual cosa suposa que milers de professionals continuen vivint en una situació de precarietat, indefensió i incertesa contínua.

“Durant anys encadenen contractes temporals i han d'estar pendents d'una trucada de telèfon per a poder treballar sense poder fer plans de futur. No saben quan, com, on i en quant temps tornaran a poder treballar, i de manera reiterada han de començar en una unitat, servei o centre sanitari diferent segons el cas”, ressalten.

Davant aquesta lamentable realitat, el Sindicat proposa un conjunt de vuit actuacions, com són la resolució de les OPE ja convocades pendents de resoldre i la publicació de noves convocatòries (amb temps comuns de resolució fixats), així com l'eliminació de la taxa de reposició d'efectius en les plantilles sanitàries de les administracions públiques.

Així mateix, des de SATSE es reclama modificar la Llei de l'Estatut Marc del Personal Estatutari dels serveis de salut perquè s'estableixi una convocatòria cada dos anys, com a mínim, de concursos oposició en cada servei de salut; oferir totes les places vacants estructurals, i regular els concursos de trasllats perquè es realitzin mitjançant un concurs obert i permanent que permeti una mobilitat continua evitant les demores actuals quant a la convocatòria i resolució d'aquestes.

Altres mesures plantejades són que els serveis de salut han d'identificar i quantificar el nombre de places que han de transformar-se o crear-se com a ocupació estable; l'elaboració d'un Pla pluriennal per a l'abordatge de la temporalitat, en el qual es realitzi un observatori de les causes motivadores de la contractació de tots aquells nomenaments eventuals que hagin aconseguit més de 12 mesos de durada dins d'un període de dos anys, i la tramitació del projecte del Reial decret d'homogeneïtzació de barems.

Finalment, el Sindicat d'Infermeria confia que el compromís expressat ara pel Govern de Pedro Sánchez davant la Unió Europea no segueixi el mateix camí del qual es va adquirir en 2017 amb els agents socials per a reduir la temporalitat al vuit per cent en el sector públic i que, en data d'avui, segueix sense complir-se.