SATSE: “Seguim sense avanços per a acabar amb les agressions a infermeres i infermers”

17 desembre 2018
¡Stop agresiones! ¡No podemos seguir desprotegidas!

Cada dia es produeixen lamentables episodis de violència física i/o verbal feien els professionals sanitaris, tant en el centre sanitari en el qual treballen com en els domicilis particulars quan fan una visita.

El Sindicat d'Infermeria, SATSE, ha lamentat que tant el Ministeri de Sanitat, Consum i Benestar Social com les Conselleries de Salut de les comunitats autònomes estan demostrant una escassa capacitat d'avanç per a donar una solució efectiva al greu problema de les agressions a professionals sanitaris, que afecta especialment a les infermeres i infermers.

SATSE ha constatat, en l'última reunió de l'Àmbit de Negociació, que Ministeri i conselleries continuen treballant en la recopilació de dades que permetin obtenir una “radiografia real” del problema de les agressions als professionals, cosa que, segons el parer de l'organització sindical, hauria d'haver-se fet fa ja molt temps.

“Any rere any, reunió rere reunió, els diferents responsables públics sanitaris ens reafirmen la seva voluntat de solucionar aquest problema però la realitat demostra que es continuen succeint els lamentables episodis de violència física i/o verbal envers les infermeres i infermers, tant en el centre sanitari en el qual treballen com en els domicilis particulars quan fan una visita”, recalca l'organització sindical.

Així mateix, el Sindicat d'Infermeria va manifestar la seva queixa, en la reunió de l'Àmbit de Negociació, al fet que s'estigui treballant en la recopilació de dades entre les diferents administracions sense comptar amb les organitzacions sindicals, com els legítims representants dels treballadors, per a poder realitzar aportacions que millorin aquest procés. El Ministeri, a instàncies de les organitzacions presents, va avançar que vol convocar una reunió, el mes vinent de gener, per a abordar aquest tema amb més profunditat.

Un exemple, apunta SATSE, és que, segons un model de recopilació de dades remès a les CC.AA. pel Ministeri de Sanitat, es demana que s'informi del nombre d'agressions a infermeres i infermers, apuntant que en aquest mateix item s'incloguin també les dades d'agressions a fisioterapeutes i terapeutes ocupacionals.

Cosa que lògicament no permetrà comptar amb dades reals i desglossades del que està passant en els diferents serveis de salut, on són les infermeres i infermers els que acaparen el major nombre d'agressions físiques i/o verbals de tots els professionals del SNS, recorden des del Sindicat.

Altres assumptes

D'una altra banda, SATSE va reclamar al Ministeri de Sanitat que s'abordi en una reunió monogràfica el procés que s'està seguint per a realitzar la OPE ‘d‘estabilització’ i s'aclareixin importants aspectes, com la continuïtat de les dates previstes per les CC.AA. per als exàmens o el nombre de places que finalment es convocaran. Una reunió que, segons es va informar els sindicats, tindrà lloc el mes vinent de febrer.

Quant al desenvolupament de les especialitats d'Infermeria, SATSE va proposar promoure un acord en el si de la Comissió Nacional de Recurs Humans, perquè es planifiqui el seu desenvolupament progressiu amb criteris harmònics i homogenis en tot l'Estat que permetin una implantació real d'aquestes.

Pel que fa a la prova d'avaluació de la competència del títol d'Especialista d'Infermeria Familiar i Comunitària, per la via excepcional, des del Ministeri es va insistir que esperen resoldre els expedients pendents en el primer semestre del pròxim any i convocar l'examen en el segon semestre. Sobre aquest assumpte, SATSE lamenta que des del Ministeri d'Educació s'estigui allargant el procés de resolució d'expedients en posar “ peròs” a determinats certificats de professionals que han comptat prèviament amb el vistiplau dels seus respectius serveis de salut.

Finalment, i quant al reial decret d'Homogeneïtzació de Barems, des de l'organització sindical es va insistir que s'agiliti la seva tramitació i que en la mateixa es compti amb les seves aportacions perquè aquesta norma permeti que les Comunitats Autònomes puguin convocar els seus processos selectius sobre la base de criteris comuns que beneficiïn als professionals d'Infermeria i Fisioteràpia interessats.