SATSE reclama una resposta conjunta i igualitària per a acabar amb les agressions

26 juliol 2023
Enfermera camina por el pasillo de un hospital

El Sindicat d'Infermeria proposa una Llei estatal contra les agressions que evitaria que cada administració actuï de manera independent.

El Sindicat d'Infermeria, SATSE, ha subratllat que l'increment en un 15 per cent del nombre d'agressions a les infermeres en 2022 demostra que es tracta d'un greu problema al qual encara no s'ha donat una resposta per part de les administracions que incideixi de manera conjunta en la prevenció, protecció i atenció als professionals.Una vegada realitzat una anàlisi detallada de l'últim ‘Informe d'Agressions a Professionals del SNS’ del Ministeri de Sanitat, SATSE conclou que no existeix la suficient i necessària conscienciació i sensibilitat a nivell administratiu, polític i social sobre una realitat que empitjora amb el pas del temps.Per això, el Sindicat ha presentat a governs i partits un projecte de llei estatal que contempla més de 50 mesures concretes per a lluitar de manera conjunta, coordinada i eficaç contra la violència física i verbal que sofreixen tots els professionals sanitaris.SATSE subratlla que comptar amb una Llei estatal contra les agressions evitaria que cada administració o gerència actuï de manera independent, i es pugui donar una resposta igualitària i uniforme. Així, qualsevol professional, independentment del lloc on exerceixi la seva activitat, tindria a la seva disposició els mateixos recursos, atenció i suport.Les agressions afecten especialment les infermeres per la seva relació més pròxima i permanent amb els pacients i els seus familiars. SATSE incideix en què el fet que Infermeria sigui una professió exercida de manera majoritària per dones (85 per cent) és un factor intrínsecament relacionat amb els episodis de violència.En l'àmbit de la prevenció, el Sindicat proposa mesures com generalitzar els sistemes de videovigilància durant les 24 hores en els passadissos i en les sales d'espera i d'admissió, i que hi hagi dispositius sonors d'alarma en les consultes. També la il·luminació ha de ser òptima en qualsevol lloc del centre.Una altra actuació és incloure en la història clínica del pacient els seus antecedents com a subjecte actiu de violència sanitària, si és el cas. Entre les de caràcter organitzatiu, planteja reduir els temps d'espera, garantir una ràtio adequada i segura de pacients per infermera i implantar un sistema d'organització degudament protocol·litzat per a pacients i familiars.Delegat de prevencióL'organització sindical també aposta per la creació de la figura del delegat de prevenció contra la violència en l'àmbit sanitari, que formaria part del Comitè de Seguretat i Salut del centre. La seva funció seria vigilar el compliment de les mesures posades en marxa, així com de demandar-les si no s'estiguessin desenvolupant de manera adequada.SATSE fa una crida als professionals perquè denunciïn qualsevol acte de violència i que aquest no quedi impune. El Sindicat treballa des de fa temps en campanyes permanents d'informació i sensibilització amb l'objectiu que hi hagi una “tolerància zero” davant les agressions.

Finalment, el Sindicat recalca que l'increment constant del nombre d'episodis violents, ja siguin físics (empentes, cops…) o verbals (insults, amenaces…), és un preocupant senyal d'alarma que segueix sense ser escoltada de manera convenient pel Govern i les comunitats autònomes.