SATSE reclama que s'evitin els riscos de l'ús de fàrmacs perillosos

19 febrer 2018
No te la juegues con los medicamentos peligrosos

Només en el 47 per cent dels centres sanitaris espanyols existeix un protocol que obligui a la utilització d'un sistema tancat de preparació i administració de medicació perillosa, segons l'Informe de l'Observatori de Bioseguretat.

El Sindicat d'Infermeria, SATSE, està impulsant, a través de la Confederació Europea de Sindicats Independents (CESI), que la manipulació i administració de fàrmacs perillosos es converteixi en una línia estratègica d'actuació a nivell europeu en l'àmbit de la salut laboral, després de seguir constatant que als centres sanitaris espanyols encara no es compleixen totes les mesures preventives necessàries per evitar problemes de salut entre les infermeres i infermers.

SATSE, que ocupa una Vicepresidència en CESI, porta anys demandant, tant a la Unió Europea com a les administracions espanyoles, que s'abordi amb serietat la problemàtica dels riscos derivats de l'ús de fàrmacs perillosos per part dels professionals sanitaris, especialment pels d'Infermeria, ja que són els que amb més freqüència manipulen els mateixos (fragmentació de comprimits, obertura d’ampolles, extracció de vials, etc.). Riscos que inclouen que els professionals puguin desenvolupar algun tipus de càncer o sofrir malformacions o avortaments en cas d'embaràs.

Sobre aquest tema, l'organització sindical recorda que les infermeres i infermers manipulen diferents medicaments perillosos que són d'ús comú en nombroses unitats i àmbits sanitaris, tant als centres hospitalaris com en Atenció Primària i als domicilis. Entre els medicaments més coneguts, però no els més freqüents en el seu ús, es troben els citostàtics, habituals en el tractament del càncer i que s'utilitzen cada vegada més en molts altres àmbits, com en Hematologia o Reumatologia.

Amb l'objectiu comú de prevenir aquest tipus de riscos, SATSE participarà en la campanya “Treballs Saludables: Alerta enfront de substàncies perilloses 2018-19”, que desenvoluparà l'Institut Nacional de Seguretat i Higiene en el Treball, a partir del mes d'abril, sota el patrocini de l'Agència Europea per a la Seguretat i Salut en el Treball. 

SATSE col·labora de manera habitual en altres campanyes que des de la Xarxa Europea es vénen promovent en els últims anys relacionades amb la seguretat i la salut dels professionals, en una clara aposta per millorar els ambients de treball on les infermeres realitzen la seva labor assistencial.

Des de la Unió Europea es recomana que, per a la manipulació d'aquests fàrmacs, les diferents Administracions posin a la disposició dels professionals els Equips de Protecció Individual (EPI) necessaris i que la transferència de fàrmacs es realitzi en un sistema tancat, a més de comptar amb formació i informació suficient.

No obstant això, segons l'informe de l'Observatori de Bioseguretat i Salut Laboral, realitzat per la Mesa de la Professió Infermera (SATSE i Consell General d'Infermeria), només en el 47 per cent dels centres sanitaris existeix un protocol que obligui a la utilització d'un sistema tancat de preparació i administració de medicació perillosa. En aquells centres on si existeix aquest protocol, resulta especialment cridaner el desconeixement respecte al sistema utilitzat, ja que el 53 per cent no sap què tipus de sistema s'utilitza per a l'administració de medicació perillosa.

A més, el mateix informe detalla que en més de la meitat dels centres no s'ha realitzat una avaluació dels riscos laborals que assumeixen les infermeres i infermers que manegen productes citostàtics, exposant-se a greus conseqüències per a la seva salut. 

Davant aquesta realitat, SATSE s'ha fixat com a objectiu permanent l'aconseguir reduir al màxim aquest tipus de riscos, conscienciant a professionals i administracions mitjançant successives campanyes sobre les mesures preventives necessàries i els riscos existents. En aquesta mateixa línia de treball, des del Sindicat es ve instant als delegats de prevenció i en els Comitès de Seguretat i Salut al fet que es comprovi si s'estan adoptant totes les mesures oportunes, i que, en cas de no fer-ho, es dirigeixin a les gerències sanitàries per exigir que es posin en pràctica.