SATSE reclama major agilitat i contundència al Govern i CC.AA. davant les agressions a sanitaris

17 febrer 2021
¡Stop Agresiones! Nada justifica una agresión

no és de rebut que encara no es coneguin els casos en 2019 i, sobretot, en 2020, de cara a poder adoptar les actuacions necessàries per a acabar amb un greu problema que afecta vuit de cada deu infermeres i infermers al llarg de la seva trajectòria professional.

El Sindicat d'Infermeria, SATSE , ha reclamat al Ministeri de Sanitat i a les conselleries de Salut de les comunitats autònomes que agilitzin la recopilació de dades sobre agressions a professionals sanitaris perquè no és raonable que l'últim informe presentat ara sigui del 2017-2018 i no es conegui oficialment la realitat actual quan l'organització ve constatant un repunt de casos després del període d'emergència sanitària pel COVID-19.

En l'informe del Ministeri de Sanitat traslladat fa escassos dies a SATSE es constata un augment en el nombre de denúncies de professionals sanitaris després de ser agredits verbal o físicament entre 2017 i 2018. En concret, en 2017 es van registrar un total de 8.326 notificacions, la qual cosa suposa una taxa global de 15,39 agressions per cada 1.000 professionals, i en 2018, 9.506 notificacions, la qual cosa suposa una taxa de 17,17 agressions per cada 1.000 professionals del SNS. El perfil del professional agredit és en la seva majoria dona, entre els 35 i els 55 anys, i pertanyent a personal d'infermeria i metge.

“No és de rebut que encara no coneguem els casos del 2019 i, sobretot, en 2020, de cara a poder adoptar les actuacions necessàries per a acabar amb un greu problema que afecta vuit de cada deu infermeres i infermers, segons elles i ells mateixos reconeixen en enquestes realitzades sobre aquest tema”, apunten des de l'organització sindical.

A tenor de les denúncies que ve rebent els últims mesos, el Sindicat estima que les agressions van tornar a aflorar després del període d'emergència sanitària pel Covid-19, sent una altra vegada molt freqüents els episodis de violència verbal, per exemple insults o amenaces, i també els de caràcter físic, com empentes o cops.

Per a SATSE, la solució a aquest greu problema passa per aprovar una norma estatal que impliqui i obligui a totes les administracions públiques sanitàries, així com a la sanitat privada i concertada, a adoptar totes les mesures i actuacions necessàries a nivell preventiu i d'actuació en defensa del professional després de ser agredit.

A l'actualitat, cada servei autonòmic de salut estableix els protocols i actuacions a seguir de manera independent i descoordinada en el conjunt de l'Estat amb majors i menors resultats i el que es necessita és una resposta conjunta, coordinada i eficaç en el conjunt del país a través de l'aprovació d'una norma estatal, afirma el Sindicat d'Infermeria.

En aquest sentit, l'organització sindical recorda que fa uns mesos va elaborar un esborrany d'avantprojecte de Llei que estableix un ampli conjunt de mesures (prevenció, sensibilització, informació, suport…) per a protegir a tots els professionals sanitaris víctimes d'agressions, i que ja ha traslladat al Ministeri i als principals partits polítics a fi de que prenguin la iniciativa en aquest assumpte.

Entre altres actuacions contemplades en la proposta de norma de SATSE es troba la de crear un Observatori sobre la violència en l'àmbit sanitari que permeti fer una radiografia detallada i actualitzada del problema en les diferents comunitats autònomes de cara a adoptar les solucions necessàries a cada moment.

Així mateix, s'estableix l'elaboració d'un Pla de Prevenció contra la Violència en l'àmbit sanitari en cada Servei de Salut autonòmic, així com en cada empresa o centre de treball, que inclogui les mesures en cada cas a implantar per a prevenir, evitar o disminuir el risc del personal sanitari de sofrir agressions.