SATSE reclama data i millores en la nova prova de Familiar i Comunitària

15 setembre 2022
Delegada de SATSE acompaña, orienta y ayuda a las enfermeras y enfermeros que se presentan a una oposición

La celebració de la segona ha de produir-se dins dels deu mesos posteriors a l'11 de desembre de 2021, és a dir, abans de l'11 d'octubre d'enguany.

El Sindicat d'Infermeria, SATSE, ha reclamat al Ministeri d'Universitats que posi data ja al segon examen per a accedir a l'especialitat d'Infermeria Familiar i Comunitària per la via excepcional, i que els enunciats de totes les preguntes siguin clars a fi que els aspirants puguin demostrar els seus coneixements sense dificultats afegides alienes al coneixement de l'especialitat.

En una carta dirigida el passat 6 de setembre al secretari general d'Universitats, José Manuel Pingarrón, el president de SATSE, Manuel Cascos, li recorda que, segons s'establia en la convocatòria de la primera prova, la celebració de la segona ha de produir-se dins dels deu mesos posteriors a l'11 de desembre de 2021, és a dir, abans de l'11 d'octubre d'enguany.

Per això, i com ja es va demanar també al març passat des del Sindicat d'Infermeria, s'insisteix al Ministeri d'Universitats que la convocatòria per al segon examen d'Infermeria Familiar i Comunitària es realitzi amb el temps suficient perquè els aspirants puguin preparar-se la mateixa d'una forma adequada.

A més, SATSE trasllada al Ministeri d'Universitats que les infermeres i infermers que han superat la primera prova no han pogut sol·licitar encara el seu títol d'infermera/o especialista, ja que han d'esperar a la publicació d'una modificació relativa a les noves condicions de concessió i expedició del títol d'especialista que s'inclourà en la Resolució de la convocatòria de la segona prova.

Davant aquesta situació, el Sindicat d'Infermeria reitera la necessitat que el procediment per a sol·licitar el títol d'infermera especialista sigui àgil i senzill, tenint en compte, a més, que aquests professionals porten esperant més de deu anys per a aconseguir aquest títol.

EIR

D'un altre costat, i en una carta remesa també pel president de SATSE a la directora general d'Ordenació Professional de Ministeri de Sanitat, Celia Gómez, el passat 7 de setembre, es demana una solució per als EIR que, de manera excepcional i per causa de la pandèmia del COVID-19, acaben enguany la seva formació en unes dates més tardanes (25 de setembre), la qual cosa els impossibilita accedir a la nova convocatòria de places de Formació Sanitària Especialitzada (FSE) per a l'any 2023, que es va publicar el passat 2 de setembre en el BOE.

En concret, el fet d'acabar el 25 de setembre impedeix a aquells residents que conclouen ara la seva especialitat, i desitjarien realitzar una altra especialitat, el poder inscriure's en la convocatòria que actualment es troba en fase de sol·licitud “per menys d'una setmana”.

Així s'estableix en el Reial decret 589/2022, de 19 de juliol, que assenyala que les persones especialistes en formació hauran de presentar la renúncia a la plaça adjudicada, abans de la finalització del termini de presentació de sol·licituds, per a poder participar en una nova convocatòria.

“Entenem que la convocatòria d'enguany no ha previst aquesta qüestió de manera intencionada, però considerem que, atès que es tracta d'una situació excepcional originada pels vaivens de dates que ha vingut sofrint el procés en els dos últims anys, des del Ministeri de Sanitat es deuria, també de manera excepcional, habilitar la possibilitat que aquelles infermeres residents interessats a participar en la convocatòria actual el poguessin fer sense haver de renunciar a la plaça que actualment ostenten, una cosa a la qual sens dubte tenen dret”, conclou.