SATSE reclama al Ministeri de Sanitat que els fisioterapeutes puguin prescriure medicaments

29 setembre 2021
Fisioterapeuta trata a una paciente en plena crisis del COVID

Fa anys que els fisioterapeutes reclamen aquest important pas endavant per a la seva professió que resulta de la formació i conèixements dels professionals. 

El Sindicat d'Infermeria, SATSE, ha reclamat al Ministeri de Sanitat que impulsi els canvis normatius necessaris per a què els fisioterapeutes puguin indicar, usar i autoritzar, de manera autònoma, la dispensació de medicaments i productes sanitaris relacionats amb l'exercici de la seva professió.

El Sindicat d'Infermeria subratlla que els fisioterapeutes porten anys reclamant que es possibiliti aquest important avanç per a la seva professió que resulta just sobre la base de la formació i coneixements acreditats que posseeixen aquests professionals després de cursar els seus estudis universitaris de Grau.

SATSE recorda que el Real Decreto1/2015, de 24 de juliol, pel qual s'aprova el text refós de la Llei de garanties i ús racional dels medicaments i productes sanitaris, ja contempla, en el seu article 79, que els fisioterapeutes podran indicar, usar i autoritzar, de manera autònoma, la dispensació de medicaments no subjectes a prescripció mèdica i de productes sanitaris relacionats amb l'exercici de la seva professió, mitjançant ordre de dispensació.

El Sindicat considera que ha arribat ja el moment que el departament que dirigeix Carolina Darias faci un pas més i impulsi el canvi normatiu corresponent perquè aquests professionals també puguin indicar, usar i autoritzar, de manera autònoma, la dispensació de medicaments subjectes a prescripció mèdica mitjançant l'aplicació de protocols i guies de pràctica clínica i assistencial, com ocorre en el cas de les infermeres i infermers.

En aquest sentit, des de l'organització sindical s'incideix en què els prop de 60.000 fisioterapeutes que hi ha al nostre país porten molts anys escoltant per part dels diferents responsables ministerials que la seva demanda s'abordaria una vegada s'aprovés la modificació normativa relativa a les infermeres i infermers, cosa que va pasar fa prop de tres anys.

SATSE entén que la situació de crisi sanitària soferta en els últims mesos a conseqüència del Covid-19 no ha permès al Ministeri de Sanitat abordar diferents assumptes pendents de resolució però creu que, una vegada superat el pitjor de la pandèmia, ha d'escometre les reformes necessàries per a propiciar el desenvolupament professional d'un col·lectiu sanitari tan important, com és el dels fisioterapeutes.

D'igual manera, i mentre aquest canvi normatiu es produeix, SATSE també demana al Ministeri de Sanitat que promogui la regulació necessària per a què les comunitats autònomes puguin acreditar als fisioterapeutes per a poder emetre les ordres de dispensació necessàries pel que fa els medicaments no subjectes a prescripció mèdica.

En tot cas, el sindicat recalca que totes les actuacions d'indicació, ús i autorització de dispensació per part dels fisioterapeutes es desenvoluparien amb un marcat caràcter col·laboratiu amb el personal mèdic i infermer, i que en els protocols i guies de pràctica clínica i assistencial haurien de figurar necessàriament aquells supòsits específics en els quals es precisa la validació que procedeixi prèvia a la indicació dels fisioterapeutes.

"Sempre, i en especial durant la panèmia, els fisioterapeutes han demostrat esforç, dedicació i compromís per millorar la salut i el benestar integral dels seus pacients i mereixen ser valorats i reconegust en la seva professió, el que redundarà també en la millora del sistema sanitari en el seu conjunt", conclou.