SATSE proposa al Govern una bateria de mesures per a millorar la situació de les residències de gent gran

09 agost 2021
Enfermera vacuna a una mujer de la tercera edad

El Sindicat d'Infermeria reclama una solució al greu problema de la infradotació de les plantilles d'infermeres, infermers i fisioterapeutes en els centres sociosanitaris.

Barcelona, 9 d'agost de 2021.- El Sindicat d'Infermeria, SATSE, ha proposat a la ministra de Drets Socials i Agenda 2030, Ione Belarra, diferents mesures i actuacions per a canviar l'actual model de residències de gent gran existent al nostre país i que les infermeres, infermers i fisioterapeutes que presten la seva atenció i cures en aquests centres sociosanitaris millorin les seves condicions laborals i professionals.

Després d'haver tingut coneixement de l'inici dels treballs entre el Ministeri de Drets Socials i les conselleries de Serveis Socials per a acordar els criteris mínims que hauran de complir en un futur les residències de gent gran, el president de SATSE s'ha dirigit per carta a la responsable ministerial per a traslladar-li la urgent necessitat de donar una solució als diferents problemes i deficiències que sofreixen aquests centres i que repercuteixen directament en l'atenció i cures que reben tots els seus residents.

SATSE recorda que les infermeres, infermers i fisioterapeutes que treballen en aquests recursos sociosanitaris vénen reclamant des de fa anys la implementació de mesures i actuacions que garanteixin una assistència i cures segures i de qualitat a un col·lectiu especialment vulnerable i fràgil com és el de la nostra gent gran, en ser dependents o persones pluripatològiques i amb processos crònics de salut en el 80 per cent dels casos.

En relació al greu problema de la infradotació de les plantilles d'infermeres, infermers i fisioterapeutes, SATSE subratlla a la ministra que la mitjana de persones majors per cada infermera o infermer supera els 100-150 residents, donant-se el cas de centres amb més de 200 persones per cada professional. Ressalta, a més, que aquests professionals treballen, de manera majoritària, en torns de matí i, en molts menys casos, en els torns de tarda i de nit.

Uns professionals que sofreixen unes condicions laborals i retributives molt precàries que els obliguen a buscar noves oportunitats de treball en altres àmbits assistencials, apunten des de l'organització sindical.

Així mateix, des del Sindicat incideix en què les infermeres i infermers, per la seva formació, qualificació i competències, són professionals que poden fer front a totes les necessitats de gestió i coordinació que es precisi en els centres o residències de gent gran.

“Els més pertinent és que es garanteixi una atenció integral centrada en la persona en la qual ha de tenir un paper fonamental la figura d'un professional de referència capaç de desplegar un ampli ventall de competències sanitàries, socials i relacionals que garanteixin la coordinació amb els diferents membres de l'equip i amb les famílies”, afegeix.

D’altra banda, i entre altres propostes, SATSE entén molt necessari establir la realització d'auditories exhaustives i independents en tots els centres sociosanitaris, ja siguin públics, privats o concertats, les conclusions dels quals es facin públiques, i que s'estableixin protocols i normes bàsiques d'obligat compliment en aspectes com ara l'atenció sanitària i cures, higiene, alimentació, oci i temps lliure, exercici i suport psicològic dels majors residents.

El Sindicat reclama també la creació d'un òrgan de coordinació entre els sistemes sanitari i social que s'encarregui de planificar de manera conjunta les cures de llarga durada, establir un sistema integrat d'informació i assegurar la qualitat de les prestacions, així com definir els protocols a seguir en casos de crisis sanitàries com l'actual.

Finalment, i davant la seva intenció d'informar patronal i sindicats dels treballs que es vagin escometent al llarg dels pròxims mesos, Manuel Cascos, trasllada a la ministra la disposició del Sindicat a participar activament en la configuració del futur model per als centres sociosanitaris del nostre país amb l'objectiu últim de poder garantir la millor atenció i cures possibles a les persones grans.