SATSE: “No val tot en l'atenció sanitària en urgències i emergències”

08 octubre 2021
Un equipo de enfermeros realiza una intervención de urgencia en una ambulancia

El Sindicat d'Infermeria denuncia la pretensió del Ministeri d'Educació de possibilitar que persones amb una formació insuficient puguin realitzar les diferents i complexes actuacions requerides en situacions d'urgències i emergències.

El Sindicat d'Infermeria, SATSE, ha denunciat que els canvis que pretén realitzar el Ministeri d'Educació en els estudis de Formació Professional relatius a l'assistència en situacions d'urgències i emergències extrahospitalàries posen en risc la seguretat i salut de les persones que necessitin atenció sanitària en aquestes greus circumstàncies.

En dues cartes a la ministra d'Educació i Formació Professional, Pilar Alegría, i de Sanitat, Carolina Darias, el president de SATSE, Manuel Cascos, els informa de les al·legacions presentades pel Sindicat d'Infermeria a la modificació que es vol realitzar a dos certificats de professionalitat inscrits en l'àmbit de la Formació Professional referits a tècnics de transport sanitari i d'emergències sanitàries.

Segons SATSE, amb aquesta modificació es “trivialitza” la comesa del transport sanitari i l'atenció en una situació d'emergència i/o catàstrofe, ja que, sense cap hora més de formació teòrica i només 40 hores més de formació pràctica, es pretén donar a les persones que obtinguin el certificat unes funcions i capacitat d'intervenció sanitària que excedeixen àmpliament la capacitació i formació necessària de cara a la seva realització amb seguretat per al paciente.
A més, amb això realitzarien una labor que competeix a diferents professions sanitàries i altres titulacions (Medicina, Infermeria, Psicologia, Treball Social, Logística…), assevera l'organització sindical.

En aquest sentit, el Sindicat apunta que l'atenció d'urgències i emergències, així com en situacions de catàstrofe, ha de contemplar les mateixes garanties i seguretat pel pacient que l'assistència no urgent. Per això, no és admissible que, amb només una formació resumida basada en una bateria de tècniques i patologies més freqüents en emergències i sense tenir els coneixements bàsics que sustenten el raonament clínic (anatomia, fisiologia, farmacologia…), es pretengui donar una atenció equiparable a l'assistència no urgent.

“No hem d'escudar-nos en què sota el paraigua de l'emergència cap tot i que podem deixar en mans de persones sense la formació i qualificació necessària aspectes fonamentals, com el desplegament de mitjans materials i humans, l'atenció sanitària “one to one”, el maneig de dades compromeses, la presa de decisions sobre la derivació d'afectats, l'execució d'intervencions psicològiques per a afectats i familiars o la realització de valoracions socials, entre altres”, assenyala. Qüestions que són responsabilitat de diferents professions sanitàries i d'altres professions que intervenen en aquest àmbit.

En definitiva, SATSE recalca que la modificació per part del Govern d'aquests certificats de professionalitat suposa un intent de “legalitzar” l'intrusisme en l'àmbit de les actuacions sanitàries en situacions d'urgència, emergència i transport sanitari, a través d'uns programes formatius que resulten inconsistents per a les competències que se'ls pretenen atorgar, ja que no els capacita ni els dóna la base per a realitzar el raonament clínic necessari que sustenti una actuació sanitària segura per a les persones ateses.

D'aquesta manera, es pretén avancen en la substitució de les infermeres i infermers en aquests àmbits, a més de sostreure competències a altres professionals, com a metges, psicòlegs o treballadors socials, entre altres, en atorgar als tècnics una connotació de personal sanitari amb capacitat assistencial d'alt nivell, afegeix.

“Considerem que en aquest assumpte subjeu un evident interès d'estalvi econòmic al qual no és aliè que bona part del transport sanitari, i en alguns casos l'atenció d'urgències i emergències, es trobi actualment en mans d'empreses privades amb les quals els serveis de salut han concertat aquesta assistència”, conclouen des de l'organització sindical.