SATSE: “Hem aportat als partits la nostra visió sobre les veritables prioritats de la sanitat”

03 juliol 2023
Líderes políticos del PSOE, PP, Sumar y Vox

L'increment de la inversió sanitària pública, mesures contra les llistes d'espera, una reforma integral de l'Atenció Primària i de l'atenció sociosanitària, implantar la infermera escolar o acabar amb la temporalitat i precarietat laboral, entre les principals propostes de SATSE.

El Sindicat d'Infermeria, SATSE, com a agent social representant de les infermeres i fisioterapeutes que tenen un profund coneixement del sector sanitari i sociosanitari, ha traslladat les seves propostes a tots els partits polítics de cara a les eleccions generals, amb l'objectiu d'oferir sempre una resposta adequada a les necessitats de salut de qualsevol persona i que els professionals puguin desenvolupar el seu treball en condicions dignes.

Fruit del seu compromís de col·laborar amb el conjunt d'administracions públiques per a millorar el Sistema Nacional de Salut (SNS), SATSE ha aportat les propostes dels professionals de manera constructiva als partits polítics que concorreran a les eleccions generals amb l'objectiu que les tinguin en compte perquè es compleixi el dret constitucional de tota persona a rebre una atenció sanitària que garanteixi la seva salut i millori la seva qualitat de vida.

En primer lloc, l'organització sindical proposa reforçar les inversió pública destinada a donar resposta a les necessitats que té el nostre sistema sanitari i, per a això, estima pertinent augmentar el percentatge del PIB que, en l'actualitat, no arriba al 7 per cent, i així poder gestionar de manera més eficient els recursos i mitjans necessaris, els quals no sols generen salut sinó també desenvolupament i riquesa per al nostre país. Sobre aquest tema, proposa un augment gradual al llarg dels pròxims anys que ens equipari amb països del nostre entorn que arriben fins al 10 per cent del seu PIB.

Un problema que requereix, segons SATSE, una actuació decidida del pròxim Govern, en coordinació amb les comunitats autònomes, és el de les llistes d'espera existents, tant per a intervencions quirúrgiques com per a consultes d'especialistes i proves diagnòstiques. “Qualsevol persona que ho necessiti ha de poder ser atès amb agilitat i promptitud, la salut ha de ser sempre el primer”, apunta.

Dissenyar i implementar una reforma integral de l'Atenció Primària també és una prioritat que trasllada als partits polítics el Sindicat d'Infermeria, un àmbit en el qual considera que les infermeres han de jugar un paper fonamental en la gestió de la demanda i en la planificació d'intervencions i accions de cura, així com en la coordinació amb la resta dels nivells assistencials.

D'igual manera, el Sindicat entén que mereix una anàlisi profunda la situació dels centres sociosanitaris per a garantir la millor assistència a uns col·lectius especialment vulnerables en l'atenció als seus diferents problemes de salut i, sobretot, per a prevenir la seva aparició o les seves complicacions.

Pel que fa a les condicions en les quals desenvolupen el seu treball les infermeres i fisioterapeutes, SATSE entén molt important acabar amb les altes taxes de temporalitat existents, i que arriben al 40-50 per cent en alguns serveis de salut. “Demanem ocupació digna i de qualitat, que permeti als professionals desenvolupar la seva labor en òptimes condicions per a així millorar l'atenció que necessiten les persones”, afegeix.

Garantir la seguretat del pacient, a través de la norma pendent d'aprovació en el Congrés dels Diputats; acabar amb les agressions als professionals sanitaris o possibilitar la jubilació anticipada voluntària per a les infermeres a causa de les seves difícils condicions de treball són unes altres de les propostes realitzades per l'organització sindical.

D'un altre costat, SATSE demanda la implantació generalitzada de la infermera escolar en resultar fonamental per a, no sols garantir la salut i benestar de l'alumnat, sinó possibilitar la promoció d'hàbits de vida saludables i educar en salut, evitant així problemes i malalties a curt, mitjà i llarg termini. Un objectiu que entén que el pròxim Govern hauria d'impulsar de la mà de les comunitats autònomes, competents en la matèria.

El Sindicat d'Infermeria també trasllada a les diferents formacions polítiques que segueix pendent una adequada planificació dels recursos humans que necessita el nostre sistema sanitari sobre la base d'una anàlisi prèvia de la realitat existent, ja que resulta bàsic de cara millorar la seva eficàcia i eficiència en l'atenció a les persones.

Finalment, l'organització sindical recorda que cal donar una resposta a la demanda professional que les infermeres i fisioterapeutes estiguin classificats en un únic Grup A, sense subgrups, dins de l'administració pública, per a posar fi a una situació discriminatòria i fer possible el seu avanç i desenvolupament professional