SATSE: “El desenvolupament de la carrera professional a diferents velocitats discrimina infermeres i fisioterapeutes”

20 juliol 2021
Enfermera preparada para actuar con el Equipo de Protección Individual (EPI) contra el COVID 19

El conjunt d'infermeres, infermers i fisioterapeutes tenen el mateix dret, sense excepció, a veure reconegut el seu desenvolupament professional sobre la base dels seus coneixements, experiència professional i compliment dels objectius establerts per l'administració.

 El Sindicat de Enfermeria, SATSE, ha denunciat que la implantació i desenvolupament del procés d'acreditació de la carrera professional per a les infermeres, infermers i fisioterapeutes del nostre país s'està realitzant a “diferents velocitats” en funció de la comunitat autònoma, la qual cosa comporta una situació de discriminació que perjudica clarament aquests professionals sanitaris.

SATSE subratlla que el conjunt d'infermeres, infermers i fisioterapeutes que treballen al nostre país tenen el mateix dret, sense excepció, a avançar de manera individualitzada com a reconeixement al seu desenvolupament professional. Un avanç sobre la base dels seus coneixements i experiència en tasques assistencials, recerca i formació, entre altres, o en el compliment dels objectius establerts per la pròpia administració, afegeix.

 

No obstant això, i transcorreguts ja nou anys des de la suspensió d'aquest dret laboral en tots els serveis de salut del conjunt de l'Estat, les infermeres, infermers i fisioterapeutes que treballen a Castella-la Manxa segueixen pendents que s'obri el procés d'acreditació de la carrera professional.

En el cas d'Euskadi, estava també suspès, encara que el passat 8 de juliol es va aprovar una convocatòria extraordinària de carrera professional, la qual no va obtenir el suport del Sindicat, ja que el reconeixement del dret tindrà una retroactivitat a 1 de gener de 2019, de manera que cada persona cobrarà la quantia corresponent al nivell o nivells que correspongui durant aquest tram de temps.

 

Segons el parer de SATSE, aquest termini és totalment insuficient, ja que una sentència del Tribunal Superior de Justícia del País Basc (TSJPV) estableix el dret d'efectes econòmics des de setembre de 2017. Amb el termini establert, Osakidetza vulnera, una vegada més, el dret de nombrosos professionals que han sofert la falta de convocatòries des de 2012 i ara veuen que tampoc se'ls rescabala des de la data establerta per sentència judicial, assevera.

Respecte a la resta de comunitats autònomes que sí que tenen obert el procés d'acreditació de la carrera professional, tal com estableix la Llei de cohesió i qualitat del Sistema Nacional de Salut, així com la de l'Estatut Marc del personal estatutari dels serveis de salut, SATSE destaca també l'escàs avanç experimentat a Astúries i Múrcia, ja que el nivell màxim aconseguit fins avui és el 1, havent-hi un total de quatre.

Així mateix, el Sindicat d'Infermeria demanda que es possibiliti com més aviat millor l'aplicació de la carrera professional al personal temporal en el conjunt de l'Estat, ja que en algunes comunitats autònomes només s'estableix per al personal fix malgrat haver-hi ja diferents fallades judicials que donen la raó a l'organització sindical.

En aquest sentit, l'organització sindical destaca la necessitat d'incloure a totes les infermeres, infermers i fisioterapeutes, ja siguin fixos o temporals, en el sistema de carrera professional i possibilitar així el seu accés en condicions d'igualtat, mèrit i capacitat independentment de la comunitat autònoma en la qual prestin la seva atenció i cures als pacients i al conjunt de la població.

“És totalment injust, incoherent i discriminatori que uns professionals sí que puguin accedir a aquest dret laboral, i constatar així que el seu esforç i dedicació són reconeguts, mentre que uns altres no poden pel simple fet de treballar en l'una o l'altra autonomia quan tots el mereixen en complir els mateixos requisits establerts per la pròpia administració”, apunta el Sindicat d'Infermeria.

Finalment, SATSE reitera que, després de més de 18 mesos de treball ininterromput per a cuidar, ajudar i evitar, en tot el possible, les conseqüències fatals de la pandèmia del Covid-19, ha arribat el moment que el conjunt d'administracions públiques reconeguin a aquests professionals sanitaris com es mereixen a través del desenvolupament just i igualitari d'un dret laboral acordat fa anys i que es va veure paralitzat i/o alentit per raons merament econòmiques.