SATSE denuncia els riscos ergonòmics que sofreixen diàriament les infermeres i infermers

13 gener 2021
Enfermera cansada y con una lesión músculo-esquelética

Els diferents serveis de riscos laborals no estan assegurant el compliment de les mesures i actuacions contemplades per Llei de Prevenció de Riscos Laborals.

El Sindicat d'Infermeria, SATSE, ha denunciat que l'incompliment reiterat de la Llei de Prevenció de Riscos Laborals per part de les administracions sanitàries competents està provocant que les infermeres, infermers i fisioterapeutes continuïn sofrint diferents riscos ergonòmics motivats per les condicions del seu entorn laboral que poden comportar problemes musculo-esquelètics, així com hèrnies o fractures.

SATSE recorda que els factors de riscos ergonòmics són aquelles característiques del treball o condicions de l'entorn laboral que poden propiciar l'aparició de lesions, tant físiques com psíquiques, i que, generalment, apareixen en el desenvolupament d'activitats repetitives o que impliquin un sobreesforç.

El Sindicat subratlla que els delegats de prevenció de l'organització sindical vénen constatant que els diferents serveis de riscos laborals dels centres sanitaris i sociosanitaris no estan assegurant el compliment de les mesures i actuacions contemplades per Llei per a evitar que les infermeres, infermers i fisioterapeutes empitjorin la seva salut a causa, principalment, de la realització de moviments repetitius, reiteració d'alteracions posturals forçades o l'absència de recursos per a l'aixecament d'un pes excessiu, entre altres.

Totes aquestes condicions es tradueixen en un sobreesforç dels professionals, més encara quan el nombre de pacients als quals han d'atendre és molt variable i habitualment excedeix d'una ràtio segura per al pacient i el treballador. Per això, és fonamental l'avaluació de riscos individualitzada en cas de persones especialment sensibles, com a infermeres o fisioterapeutes gestants, lactants i professionals de major edat, assenyala SATSE.

“Cadascun d'aquests riscos ergonòmics poden arribar a generar un accident o trastorns musculo-esquelètics, principalment d'esquena i dors-lumbars, hèrnies i fractures que, a més d'afectar el professional, comporten majors costos per al sistema sanitari motivats per la necessària baixa laboral del treballador”, apunta.

Sobre aquest tema, el Sindicat d'Infermeria incideix en què, en l'actualitat, hi ha moltes baixes motivades per aquesta mena de problemes musculo-esquelètics, d'aquí ve que insisteixi en la importància que els responsables en matèria de salut laboral escometin les mesures necessàries a nivell organitzatiu i de recursos humans i materials, així com de condicionament d'espais de treball o avaluació de llocs, per a disminuir la seva incidència dins del col·lectiu infermer.

En concret, SATSE reclama que els diferents serveis de riscos laborals realitzin les avaluacions específiques a les quals estan obligats de cara a una correcta identificació dels riscos ergonòmics existents i que centrin la seva actuació a evitar que afectin negativament la salut i seguretat de les infermeres i infermers. Unes actuacions de millora en les quals el benefici supera amb escreix la inversió per part de la Direcció o Gerència corresponent, agrega.

“Durant molts anys no s'ha parat esment ni s'ha donat la deguda importància a aquesta mena de riscos a pesar que l'evidència constata que constitueix un problema de primera magnitud per a uns professionals sanitaris, com són les infermeres i infermers, que tots els dies prioritzen la salut i la seguretat dels seus pacients deixant en molts casos de costat la seva”, conclou l'organització sindical.